Kriko Periyodik Muayene

Kriko Periyodik Muayene

Büyük yüklerin az bir yüksekliğe kaldırmaya ve hareketsiz cisimlere büyük basınç uygulayarak kaldırmaya yarayan alete kriko denir. Bir krikonun verimini anlamak için kaldırdığı ağırlığa bakılarak gücü ve kalitesi tarif edilir. Mekanik ve hidrolik olan krikolarda vardır. Küçük kapasiteli krikoları takım tezgahları ve otolarda, büyük kapasiteli krikolar ise ağır makina ve diğer yüklerin kaldırılmasında kullanılır.

Kriko Periyodik Muayene Süresi

İnsan sağlığı ve mal güvenliği açılarından tehlike yaratmaktadır. Çünkü özellikle hidrolik sistemle çalışan ve çok büyük ağırlıkların altına giren krikolar, sıkıştırılan sıvı üzerine uygulanan basınç esası ile çalışmaktadır. Bu nedenle krikoların iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kriko İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Femko Kriko Periyodik Muayene, 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Kaldırma, İletme Makinaları ve Basınçlı Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri ile Elektriksel Ölçümler” konusunda “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak Türkak tarafından akredite olmuş kuruluşlarla, hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

Femko bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayeneleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.