Sahil Temizleme Makinası – CE Belgesi

Sahil Temizleme Makinası – CE Belgesi

Sahil Temizleme Makinası CE Belgesi

Sahil temizleme makinası, kıyı şeridi, plajlar, sahil hatları ve diğer su kenarlarındaki kum veya toprak üzerindeki çöpleri toplamak ve temizlemek için tasarlanmış özel bir araçtır. Bu makineler genellikle belediyeler, sahil yönetim birimleri, tatil köyleri, oteller ve plaj işletmeleri tarafından kullanılır.

Sahil temizleme makineleri genellikle büyük ve güçlü bir şasi üzerine monte edilmiş, yüksek kapasiteli bir toplama haznesi ve çeşitli temizleme mekanizmalarıyla donatılmıştır. Bu makineler, mekanik fırçalar, elektrikli süpürgeler, vakum sistemleri veya hidrolik kollar gibi farklı temizleme yöntemlerini kullanabilirler.

Makineler, sahildeki büyük çöp parçalarını, plastik şişeleri, cam ve metal parçaları, sigara izmaritleri, yosunları ve diğer atıkları toplamak için tasarlanmıştır. Bazı modeller, su altı çöpleri ve yüzeydeki petrol sızıntıları gibi özel temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için özel ekipmanlarla donatılmıştır.

Sahil temizleme makineleri, plajları ve kıyıları temiz tutarak çevreyi korumaya ve turistik bölgelerin çekiciliğini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, deniz canlılarına ve ekosistemlere zarar veren atıkların kıyıya ulaşmasını önler, böylece deniz ve su kalitesini korur. Bu makineler aynı zamanda insanlar için güvenli ve temiz bir ortam sağlayarak sahil alanlarında rahatça vakit geçirmelerini sağlar.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; motorlu bir taşıtın arkasına bağlı şekilde çalışan, sahil ve plajlardaki kum alanlarda kullanılan zemin temizleme makinalarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım İçin Genel Prensipler – Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması
 • TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik – Makinaların Elektrik Donanımı – Bölüm 1: Genel Kurallar

4. SAHİL TEMİZLEME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada yaygın olarak tercih edilen, el tipi olmayan sahil temizleme makinalarının boyutları yaklaşık olarak; yükseklik, 1,3 m-2,3 m, uzunluk, 3 m-4 m, genişlik, 1,8 m-2,3 m aralığındadır. Ağırlıkları 600 kg-1800 kg arasında değişmektedir. Çalışma genişlik mesafeleri, yani makinanın temizlik yaptığı genişlik 1,3 m-2,3 m, temizleme derinlik mesafeleri ise 10 cm-20 cm aralığında değişmektedir. Sahil ve plajlarda kırık cam, plastik, sigara izmariti, teneke kutu, pipet, kutu konserve, deniz yosunu ve küçük tahta parçalarının temizliğinde kullanılmaktadır. Performans olarak saatte 32000 metrekare temizlik yapabilen tipleri mevcuttur. Çalışma hızı saatte 1 km-25 km aralığındadır. Atık deposu hacimleri 0,75 metreküp ile 2,73 metreküp arasında değişmektedir. Konveyör genişlikleri 1,2 m-1,8 m aralığındadır. Boşaltma yüksekliği 2,75 m’ ye kadar çıkmaktadır.

greygrey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi