Sahil Temizleme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; motorlu bir taşıtın arkasına bağlı şekilde çalışan, sahil ve plajlardaki kum alanlarda kullanılan zemin temizleme makinalarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

  • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
  • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
  • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
  • TS EN IS0 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım için Genel Prensipler – Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması yönetmeliğine ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SAHİL TEMİZLEME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada yaygın olarak tercih edilen, el tipi olmayan sahil temizleme makinalarının boyutları yaklaşık olarak; yükseklik, 1,3 m-2,3 m, uzunluk, 3 m-4 m, genişlik, 1,8 m-2,3 m aralığındadır. Ağırlıkları 600 kg-1800 kg arasında değişmektedir. Çalışma genişlik mesafeleri, yani makinanın temizlik yaptığı genişlik 1,3 m-2,3 m, temizleme derinlik mesafeleri ise 10 cm-20 cm aralığında değişmektedir. Sahil ve plajlarda kırık cam, plastik, sigara izmariti, teneke kutu, pipet, kutu konserve, deniz yosunu ve küçük tahta parçalarının temizliğinde kullanılmaktadır. Performans olarak saatte 32000 metrekare temizlik yapabilen tipleri mevcuttur. Çalışma hızı saatte 1 km-25 km aralığındadır. Atık deposu hacimleri 0,75 metreküp ile 2,73 metreküp arasında değişmektedir. Konveyör genişlikleri 1,2 m-1,8 m aralığındadır. Boşaltma yüksekliği 2,75 m’ ye kadar çıkmaktadır.

greygrey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

  • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
  • Titreşim tehlikesi