Et ve Et Ürünleri Dilimleme Makinası – CE Belgesi

Et ve Et Ürünleri Dilimleme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; dükkân, lokanta, süpermarket, kantin, vb. yerlerde kullanılması amaçlanmış, taşınabilen, ileri-geri hareketli besleme kızaklı, çapı 150 mm’den daha büyük dairesel kesme ağızlı, güç tahrikli et ve et ürünleri dilimleme makinalarının tasarım ve imalâtı için emniyet ve hijyen kurallarını kapsamaktadır.

Bu rehberde yer alan hükümler, genellikle et ve sosis işleme tesislerinde kullanılan, taşınabilecek şekilde tasarlanmamış ve sabit endüstriyel et ve et ürünleri dilimleme makinalarını kapsamaz.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standardın yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen et ve et ürünleri dilimleme makinaları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 1974+A1 Gıda İşleme Makinaları-Dilimleme Makinaları-Güvenlik ve Hijyen Kuralları

VI. ET VE ET ÜRÜNLERİ DİLİMLEME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu rehber kapsamında yer alan et ve et ürünleri dilimleme makinaları, çalışma prensiplerine göre temelde 2 farklı tiptedir:

 • Yatay Beslemeli Dilimleme Makinaları (Elle Çalışan Şekil 1 veya Otomatik Şekil 3)
 • Kendi Ağırlığı ile Çalışan Beslemeli Dilimleme Makinaları (Elle Çalışan Şekil 2 veya Otomatik Şekil 3)

Et ve et ürünleri dilimleme makinaları; bir taban, bir bıçak, bir bıçak mahfazası, bir bıçak koruyucusu, bir bıçak bileyicisi, bir ölçü plakası (otomatik dilimleyiciler için bir koruyucu plaka), bir ürün tutucu, bir ileri-geri hareketli kısımlarının taşıyıcısı, bir ürün itici ve elektrik kumanda bileşenlerinden oluşur. Et ve et ürünleri dilimleme makinaları ayrıca, kenetleme tertibatı, istifçi veya boşaltma taşıyıcısı ile de teçhiz edilebilir.

grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

a. Mekanik Tehlikeler:

Bütün dilimleyiciler ile ilgili tehlikeler:

 • Dairesel kesme bıçağı etrafındaki alan: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, eller veya kollar),
 • Bıçağın kullanılması: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, eller, kollar, ayaklar),
 • Güç kaynağı kablosu: Ayak takılması veya düşme tehlikesi

Otomatik ürün beslemeli ve ölçü plakasız dilimleyiciler: Ürün tutucu ve bıçak arasındaki kapma (Bir el çarkıyla döndürülen otomatik besleme mekanizmalı bir dilimleyici otomatik ürün beslemeli kabul edilir).

Elektrik motorlu taşıyıcılı dilimleyiciler: Makinanın gövdesi ve taşıyıcısı arasındaki kapma (parmaklar, eller). Hareketli taşıyıcının çarpması

Dilimlenmiş ürünün taşınması için otomatik tertibatlı dilimleyiciler (boşaltma taşıyıcısı, istifçi vb.):

 • Dilimleyiciler ile tutucu çivili tabla tarafından delinmek veya yakalanmak (meselâ; parmaklar, eller),
 • Depolama mekanizması tarafından kapma (parmaklar, eller),
 • Döner taşıma mekanizması tarafından kapma (parmaklar, eller).

Boşaltma taşıyıcılı dilimleyiciler: Gergi makarası veya uç makaraları ve taşıyıcı kayışı arasındaki kapma (parmaklar, eller)

b. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

c. Denge Kaybı Tehlikeleri:

Makinanın kayması veya devrilmesi

d. Hijyen Kurallarının İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Gıdanın girmemesi gereken alanlara gıdaların girmesi, dökülmesi ve gıdanın tamamen ve etkili bir şekilde temizlenmesindeki zorluklar; enfeksiyon, kusma veya bulaşıcı hastalık tehlikeleri
 • Gıda artıkları, temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri içerikli arzu edilmeyen malzemeler tarafından meydana getirilen gıda kontaminasyonu enfeksiyon, hastalık veya hastalık bulaşmasına neden olabilir.
 • Temizlik, yasaklanmış temizlik malzemeleri ve dezenfeksiyon maddeleri ile yapılıyorsa; makinada hasar, operatör üzerinde zararlı etki yapabilir ve üründe bozulmaya neden olabilir.

e. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.