Buharlı Temizleyiciler (Buharlı Yüzey Temizlik Makinesi) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Buharlı temizleyiciler, yüzeye buhar üfleyerek temizlik yapan cihazlardır. Bu rehber, beyan gerilimi, 250 Volttan büyük olmayan, evlerde kullanılan elektrikli temizleme cihazları ile ilgili güvenlik kurallarını kapsar.

II. AMAÇ/KAPSAM

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen buharlı temizleyicilerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespitinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. 2014/35/AB – Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar ile İlgili Yönetmelik (LVD),
  4. TS EN 60335-2-54 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-54: Evlerde Kullanılan Sıvı veya Buhar Kullanan Yüzey Temizleme Cihazları için Özel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

IV. BUHARLI TEMİZLEYİCİLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Buharlaşma prensibine göre çalışan buharlı temizleyiciler bünyesinde su haznesi barındırıyor olup, belli bir derecede buharlaşan su, buharlı temizleyici vasıtasıyla yüzeyle temas eder. Bu sayede yüzey temizliği yapılır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihazın yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşmasına sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
  • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilmemesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
  • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi