Fren Balataları – CE Belgesi

Fren Balataları – CE Belgesi

I. GİRİŞ

Bir fren pabucuna perçinlenmek üzere tasarımlanmış değiştirilebilen kampanalı fren balataları güç tahrikli motorlu taşıtlara ve römorklara takılması ve kullanılması içindir.

II. AMAÇ

Fren Balatalarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç:

 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşması,
 • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanması,
 • Teknik düzenlenmesine uygun olmadan üretilen fren balataları, araçların optimum mesafede durabilmesine imkan sağlayamayabileceğinden yaralanma, can ve mal kayıplarının önlenmesidir.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanun
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • UNECE (BM/ AEK) R-90 – Güç Tahrikli Taşıtların Ve Römorklarının Değiştirilebilen Fren Balatası Grupları Ve Kampanalı Fren Balatalarının Onayı İle İlgili Hükümler
 • UNECE (BM/ AEK) R-13 – M, N ve O Sınıfı Taşıtların Fren Donanımı Konusunda Onayı İle İlgili Hükümler Teknik Düzenlemesine dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

grey

Fren balatası, otomotiv ve diğer alanlarda kullanılan bir disk fren bileşenidir. Fren balataları sürtünme ile otomobilin kinetik enerjisini termal enerjiye dönüştürür. Fren balatası fren kaliperi ile disk arasında yer alır.

grey

grey

Aksama yerleştirilen Şekil 3’teki onay işareti, söz konusu aksamın Regülasyon No.90’a göre Fransa‘da (E2) onaylandığını gösterir.

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

“Güç Tahrikli Taşıtların ve Römorklarının Değiştirilebilen Fren Balatası Grupları Ve Kampanalı Fren Balatalarının Onayı İle İlgili Hükümler (ECE R-90)”e göre alınmış geçerli bir tip onayı belgesine uygun olarak üretilmesi gereken bu parçalar teknik mevzuata uygun olarak üretilmediği takdirde; fren performansı, etkin mesafede fren yapmayı sağlayamayacağı için insan sağlığı, can ve mal güvenliği yönünden risk oluşturmaktadır.