Toprak Burgu Makinası – CE Belgesi

Toprak Burgu Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. Giriş:

Bu çalışma, toprak burgu makinasının tasarım ve imalâtı için gerekli olan emniyet kuralları ile kullanımdan doğan tehlikelerin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemleri kapsamaktadır. Toprak burgu, çeşitli meyve, orman ağaç fideleriyle, çit ve bağ direklerinin dikilmesi için lüzumlu çukurların açılması amacıyla kullanılan makinadır. Ağaç fidanlarının dikiminde,zeytin, meyve ve fındık fidanları dikiminde çit direkleri montajında doğru matkap seçildiğinde bu işlemi yapabilen ideal bir makinadır. Traktöre üç nokta asılı tip olarak tasarlanır. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, bir operatör ya da traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

II. Amaç:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. Dayanak:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik– Bölüm 1: Genel şartları,
 • TS EN ISO 4254-5 Tarım Makinaları – Güvenlik – Bölüm 5: Kuyruk Milinden Tahrikli toprak işleme Makinaları,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik– Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti–tasarım için genel prensipler–Risk değerlendirme ve risk azaltma,

grey

IV. Toprak Burgu Makinası Hakkında

Tarım ya da peyzaj işleri ile ister profesyonel olarak isterse de amatör olarak uğraşan insanların işlerini kolaylaştıracak toprak burgu makinesi, gelişen teknoloji ile günden güne gelişerek daha da fonksiyonel hale getirilmiştir. Minimum insan gücü ile çalıştırılarak, iş süresini azaltmaktadır.

Toprak burgu makinaları, vida şeklinde burgulu bir uca sahiptir. Bu uç sayesinde materyali dışarıya atabilecektir. Gövdelerindeki silindir yapı farklı boyutlarda ve genişliklerde delikler açabilme özelliğine sahiptir. Çok büyük boyutta olanları inşaat sektöründe kullanılabilir. Tarım sektöründe kullanıldığında ise, bağ kütüklerinin ve genel bitki ya da ağaçların yerleştirilmesi için toprakta delik açmada kullanılır. İşaret levhaları ya da yol aydınlatma direkleri için delik açma işlemi amaçlı da kullanılabilir. Bununla birlikte seralarda ve çit yapımında yerleştirme işlemleri için oyuklar oluşturma ve buna benzer işler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu makinalar ileri ya da geri dönebilecek fonksiyona sahiptirler.

Toprak Burgusu: Fidan ve direk dikilmesi için çukur açılmasında kullanılan, hareketini traktör kuyruk mili veya hidrolik sisteminden alan asma tip tarım makinasıdır.

Çatı: Üç nokta askı tertibatına bağlanan, üzerinde hareket iletim sistemi, dişli kutusu, burgu gövdesi, burgu, vb. elemanları bulunduran toprak burgusu elemanıdır.

Dişli Kutusu: Traktör kuyruk milinden mafsalla, mil ile gelen dönme hareketini 90° çeviren ve dönme sayısını düşüren toprak burgusu elemanıdır.

Burgu: Toprağı kesip helezon kanadı üzerinde yükselterek, toprak yüzeyine taşınmasını sağlayan merkezleme ucu, bıçak, helezon,toprak yayıcı lamalardan ve uzatma parçasından meydana gelen toprak burgusu elemanıdır.

Merkezleme Ucu: Çalışma esnasında burguya merkezleme ve kılavuzlama sağlayan, delmeyi kolaylaştıran burgu elemanıdır.

Bıçak: Merkezleme ucunun üstündeki helezon ağzına yerleştirilen ve toprağı kesmeye yarayan burgu elemanıdır.

Helezon: Şerit halindeki sacın bir mil üzerine bir veya iki hatve biçiminde sarsılmasıyla meydana gelen ve bıçağın kestiği toprağı yüzeye çıkartan toprak burgusu elemanıdır.

Toprak Yayıcı Lama: Helezonun üst kısmına yerleştirilen ve helezon tarafından yüzeye çıkartılan toprağın açılan çukura düşmesini önleyen helezon elemanıdır.

Uzatma Parçası: Derin çukur açmak için dişli kutusu ile burgu arasına yerleştirilen toprak burgusu elemanıdır.

Toprak burguları: Kanatlarının dizilişine göre; Bir hatveli, İki hatveli olmak üzere iki tipe ayrılır.

V. Ürünün Taşıdığı Riskler:

 • Taşıma genişliği ve/veya yüksekliğini azaltmak için tasarımlanan katlanır elemanlardan taşıma durumunda doğabilecek tehlikeler
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Hareketli bağlantı elemanlarının makinaların taşıma durumlarında muhafaza edilmemesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı makinanın, zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Sabit yükseklikteki çekme halkasına takılacak şekilde tasarımlanan çekme kancalı makinanın, yüksekliği ayarlanabilen destekleme düzeneği veya kriko ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Makinaları çalıştırılırken ana gürültü kaynaklarından doğan gürültü tehlikeleri