Kuru Soğan Hasat Makinası CE Belgesi

Kuru Soğan Hasat Makinası CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I.GİRİŞ:

Bu çalışma; topraktan sökülerek namlu halinde yeteri kadar kurutulmuş soğanın hasat edilmesi işleminde kullanılan kuru soğan hasat makinalarının tasarımı ve güvenli kullanımına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır.

grey

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel şartları,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma,

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. KURU SOĞAN HASAT MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Kuru soğan hasat makinası, kuru soğanın biçilmesi (koparılması), sökülmesi, ayıklanması, temizlenmesi, iletilmesi ve boşaltılması işlemlerinden birini veya birkaçını yapan; çekilir, asılır veya kendi yürür şekilde imal edilen makinalardır.

Diğer ürünlerin hasadı içinde kullanılabilir. Kendi yürür makinalarda, hareketli parçaların çalıştırılması ve durdurulması sadece operatör mahallinden kumanda edilir. Çekilir ve asılır makinalarda, hareketli parçaların çalıştırılması ve durdurulması yalnızca traktör sürücü mahallinden kumanda edilebilir. Makinalara isteğe bağlı olarak elektrik motoru da monte edilebilir.greygrey

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

 • Hareketli parçalara temas nedeniyle meydana gelebilecek riskler,
 • Ürünlerin giriş ve çıkış bölgelerine erişimden kaynaklanabilecek riskler,
 • Kabin ve platformlara binme amacıyla hareketli parçaların basamak ve merdiven gibi kullanılmasından kaynaklanan makaslama, darbe ve sürtünme tehlikeleri,
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından doğacak tehlikeler,
 • Operatör platformlarının düz ve kaymayı önleyici bir yüzeye sahip olmamasından doğabilecek tehlikeler,
 • Makinanın istem dışı işlemlerinden kaynaklanabilecek riskler,
 • Makinanın yükselen parçası altında çalışılması sırasında (bakım ve onarım vb.) istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı bulunmamasından kaynaklanabilecek riskler,
 • Taşıma ve nakliye esnasında oluşabilecek tehlikeler,
 • Makina yağı, hidrolik sıvılar ve soğutuculardan kaynaklanabilecek tehlikeler,
 • Koltuk kaplaması, duvar, zemin ve başlık kaplamaları gibi kabin iç malzemesinin yanma tehlikesi,
 • Makinanın normal işletimi sırasında operatör tarafından erişilebilen sıcak yüzeylerle temastan kaynaklanan tehlikeler,
 • Makinanın çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri.