Ambalajlama Makinesi – CE Belgesi

Ambalajlama Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma listesi; şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ile özellikle bunlarla ilgili olan doldurma makinaları için güvenlik kurallarını kapsar. Bu rehber makinaların tasarımı, imalatı, montajı, işletmeye alınması, çalıştırılması, ayarı, bakımı ve temizliği için güvenlik kurallarını kapsar. Bu rehber şekillendirme, doldurma ve kapatma makinalarında işlem gören mamullerle ilgili güvenlik veya hijyen tehlikelerini detaylı olarak kapsamaz fakat ilgili yerel tavsiyeleri verir. Bu rehber ısı ile şekillendirme makinalarını kapsamaz. Bu makinalar prEN 12409’un kapsamındadır. Bu rehber hava üfleyerek şekil veren doldurma ve kapatma makinalarını kapsamaz. Bu makinalarla ilgili temel tehlikeler ve güvenlik kuralları EN 422’de tarif edilmiştir. Bu rehber EN 415-3:1999+A1 olarak yayımlandığı tarihten önce imal edilen doldurma ve kapatma makinalarına uygulanmaz.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 415-3+A1 Ambalâjlama Makinaları – Güvenlik – Bölüm 3: Şekillendirme, Doldurma ve Kapatma Makinaları yönetmelik ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. AMBALAJLAMA MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bununla beraber, bu kontrol listesi aşağıdaki geniş makina gruplarını kapsar:

 • Yatay şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları,
 • Düşey şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları,
 • Önceden hazırlanmış torba biçimlendirme, doldurma ve kapatma makinaları,
 • Mandrelli esnek ambalaj ve kutu şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları,
 • Kutu biçimlendirme, doldurma ve kapatma makinaları,
 • Isı ile şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları.

Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinalarına, genellikle takılan doldurma makinaları aşağıdakileri kapsar:

 • Helezonlu doldurma tertibatları,
 • Hacimsel ölçü kabı kullanan doldurma tertibatları,
 • Pistonlu hacimsel doldurma tertibatları,
 • Sayma tertibatları,
 • Ağırlığa göre doldurma tertibatları.

grey

Terimlerin tarifi

 • Torba
  • Kağıt, plastik film, folyo, laminant vb.’den yapılmış, uzunlamasına kenetlenerek şekillendirilmiş ve bir veya iki tarafından kapatılmış düz veya takviyeli esnek kap. Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinalarında imal edilen torbaların, tipik olarak, her iki tarafta kapatmaları ve torbanın arka yüzünün ortasından aşağı doğru inen uzunlamasına bir kapatması vardır.
 • Torbalı kutu
  • İçine sıkıca yerleştirilmiş bir torba ile mamulü ihtiva eden karton kutudan oluşan ambalaj.
 • Sert tabanlı torba
  • Doldurulmuş ve kapatılmış torbanın tabanı üzerinde durmasını sağlayan katlanmış ve kapatılmış tabanı olan esnek ambalaj.
 • Karton kutu
  • Kalınlığı genellikle 250 μm ile 1000 μm arasında olan kartondan yapılmış, kullanıcıya ekseriya karton levha şeklinde veya katlanmış ve kenarları kenetlenerek tutkalla yapıştırılmış olarak sevk edilen kap.
 • Karton levha
  • Kesimden ve kıvrımdan sonra şeritleri çıkarılmış levha halindeki kutu.
 • Karton tepsi
  • Kenarları ve alt kalınlığı genellikle 250 μm ile 1000 μm arasında olan kartondan yapılmış ve tüketiciye ekseriya karton levha şeklinde sevk edilen dikdörtgen şeklinde açık karton kutu.
 • Karton
  • Karton kutuların katlanarak şekillendirilmesinde kullanılan, kalınlığı genellikle 250 μm ile 1000 μm arasında olan, katlama çizgileri boyunca çatlamadan katlanacak kadar bükülebilir kağıt levha.
 • Şekillendirilebilir malzeme
  • Sadece basınç tatbik edilerek şekillendirilebilen malzeme.
 • Film makarası
  • Silindirik bir göbek etrafına sarılmış, kesintisiz kağıt, karton, plastik film, metal folyo veya laminant levha.
 • Film rulosu
  • Kesintisiz kağıt, plastik film, metal folyo veya laminant levha.
 • Esnek ambalajlama filmi
  • Kesintisiz kağıt, plastik film, metal folyo veya laminant levha.
 • Levha şeklinde serilmiş tüp şeklindeki film
  • Genellikle bir makaraya sarılı olarak temin edilen tüp şeklindeki kesintisiz plastik film.
 • Lamine kağıt
  • Kaplanmış ve polietilen veya alüminyum folyo gibi bir veya daha çok diğer malzemelerle, birleştirilmiş kağıt.
 • Önceden hazırlanmış torba
  • Kağıt, plastik film, folyo, laminant, dokunmuş malzeme vb.’den yapılmış, uzunlamasına kenetlenerek şekillendirilmiş ve bir tarafından kapatılmış, önceden şekillendirilmiş takviyeli veya takviyesiz esnek kap.
 • Önceden hazırlanmış çuval
  • Kağıt, plastik film, folyo, laminant, dokunmuş malzeme vb.’den yapılmış uzunlamasına kenetlenerek şekillendirilmiş ve bir veya iki tarafından kapatılmış, önceden şekillendirilmiş takviyeli veya takviyesiz çuval.
 • Küçük poşet
  • İki esnek malzeme rulosundan şekillendirildiğinde dört tarafından, bir rulodan şekillendirildiğinde üç veya dört tarafından kapatılan düz ambalaj.
 • Kenar kenetleyerek kapatma
  • Karton levhadan, levha karton kutu şekillendirilirken dikiş, ısı ile kapatma veya yapıştırıcı uygulayarak yapılan uzunlamasına kapatma.
 • Isı ile şekillendirilebilir malzeme
  • Isıtıldığı zaman basınç ve/veya vakumla şekillendirilebilen malzeme.
 • Üstten doldurulan karton kutu
  • Uzunluğu ve genişliği yüksekliğinden daha büyük olan, önce gövde parçasının yan elemanlarının birbirlerine takılması ve tutkallanması ile biçimlendirilen ve kutuyu kapatmak için kutunun gövdesine geçirilen veya tutkallanan yan kanatları olan bir kapağa sahip tek parçalı karton kutu.
 • Uzunlamasına kapatma
  • Bir ambalaj üzerinde, makinadaki malzeme hareketi yönüyle aynı yönde yapılan kapatma.
 • Dizili stok
  • Karton kutu, karton levha, broşür, etiket, kapak ve istiflenebilir kapların istiflerini muhafaza için tasarlanan mekanik düzenek.
 • Mandrel
  • Etrafında bir torba veya karton kutunun şekillendirildiği mekanik düzenek.
 • Ambalajlama malzemesi aktarma mekanizması
  • Ambalajlama malzemelerini ambalajlama makinasından geçiren mekanik düzenek.
 • Dikine kapatma
  • Bir ambalaj üzerinde, malzeme hareketi yönüne dik açılarda yapılan kapatma.

Şekillendirme, doldurma, kapatma makinalarının tarifi

1.Torba şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları

Altı çeşit şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ile torba veya sert tabanlı torba şeklinde ambalajlar imal edilir.

a) Kesintisiz sararak ambalajlama makinası

Film makarasının çalışma seviyesinin yukarısına tespit edildiği, mamulün yatay olarak doldurulduğu ve ambalajın altında uzunlamasına bir kapatmanın oluşturulduğu yatay çalışan, şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Yatay mamul besleme mekanizması,
  • Film çözgü mekanizması,
  • Film katlama kutusu,
  • Uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Boşaltma konveyörü.

grey

b) Alt makaralı kesintisiz sararak ambalajlama makinası,

Film makarasının çalışma seviyesinin altına tespit edildiği, mamulün açılmış filmin üzerine yerleştirildiği ve ambalajın üzerinde uzunlamasına bir kapatmanın oluşturulduğu yatay çalışan, şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Yatay mamulün besleme mekanizmasının altında konumlandırılmış film çözgü mekanizması;
  • Film katlama kutusu,
  • Çalışma seviyesinin yukarısına konumlandırılmış uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Boşaltma konveyörü.

grey

c) Düşey şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Bir tüp oluşturmak için esnek ambalajlama malzemesi kullanan, daha sonra mamulü dikey olarak dolduran ve film aşağı doğru düşey olarak aktarılırken bir seri işlemle kapatan ambalajlama makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Film çözgü mekanizması,
  • Film şekillendiren tüp,
  • Otomatik doldurma cihazı (bazı makinalar elle doldurulur),
  • Film aktarma mekanizması,
  • Uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması.

grey

d) Mandrelli esnek ambalaj şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Esnek malzeme makarasından ambalajları şekillendiren, daha sonra mamulle dolduran ve ambalajların üstünü kapatan ambalajlama makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Film çözgü mekanizması,
  • Dikine kesme makinası,
  • Mandrelli ambalaj şekillendirme mekanizması,
  • Ambalaj katlama ve kapatma mekanizması,
  • Ambalaj aktarma mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Ambalaj kapatma mekanizması.

grey

e) Tüp şeklinde torba şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Makaraya levha halinde sarılmış tüp şeklindeki ambalajlama filmi makarasından torba oluşturan ambalajlama makinası. Daha sonra torba mamulle doldurulur ve makinada iken kapatılır.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Film çözgü mekanizması,
  • Dikine kapatma ve kesme mekanizması,
  • Torba aktarma mekanizması,
  • Otomatik doldurma cihazı,
  • Torba kapatma mekanizması.

grey

f) Önceden hazırlanmış torbayı biçimlendirme, doldurma ve kapatma makinası

Önceden hazırlanmış ve katlanmış torbanın biçimlendirildiği, mamulle doldurulduğu ve makinada iken kapatıldığı ambalajlama makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Dizili torba stoğu (magazini),
  • Torba açma mekanizması,
  • Torba aktarma mekanizması,
  • Otomatik doldurma cihazı,
  • Sıkı tutarak taşıma konveyörü.

grey

2. Küçük poşet şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları

Üç çeşit şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ile üç veya dört tarafı kapatılmış poşet tipi ambalaj imal edilir.

a) Kenar kapatma makinası

Mamulün yatay filmin üzerine yerleştirildiği, üç veya dört taraftan bir üst film rulosuyla kapatıldığı yatay çalışan şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası. Makinaların bir veya iki film makarası olabilir ve bir veya daha fazla ambalaj hattında üretim yapabilirler.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Yatay mamul besleme mekanizmasının altında konumlandırılmış film çözgü mekanizması,
  • Çalışma seviyesinin üzerinde konumlandırılmış film sargısı çözme mekanizması,
  • Uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Boşaltma konveyörü.

grey

b) Yatay küçük poşet şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Ambalajların şekillendirildiği, iki veya üç taraftan kapatıldığı, mamulün düşey olarak doldurulduğu, ambalaj düşey durumda ve film yatay sevk edilirken kalan kenarın kapatıldığı, yatay çalışan şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Film çözgü mekanizması,
  • Film katlama ve kesme donanımı,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Boşaltma konveyörü.

grey

c) Düşey küçük poşet şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Düşey olarak yerleştirilmiş bir veya iki film rulosu kullanan, mamulle dolduran ve üç veya dört tarafı kapalı küçük poşet oluşturmak için kapatan, düşey çalışan şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası. Makinaların bir veya daha fazla film makaraları olabilir ve bir veya daha fazla ambalaj hattında üretim yapabilirler.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Bir veya iki film çözgü mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Film aktarma mekanizması,
  • Uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Kesme mekanizması.

grey

3. Karton kutu şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları

Yedi çeşit şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ile karton kutu veya karton kutu şekilli ambalajlar imal edilir.

a) Karton kutuyu yatay doldurma makinası

Katlanmış ve kenarları kenetlenip yapıştırılarak kapatılmış karton kutuları biçimlendiren kutunun yan kapağından mamulün yatay olarak doldurulabilmesi için onu yatay dizme mekanizmasına yerleştiren karton kutu makinası (Şekil 10’a bkz.).

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Mamulü yatay besleme mekanizması,
  • Levha karton kutu dizili stoğu,
  • Karton kutu biçimlendirme mekanizması,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Karton kutu yükleme mekanizması,
  • Karton kutu kapatma mekanizması.

grey

b) Karton kutuyu düşey doldurma makinası

Katlanmış ve kenarları kenetlenip yapıştırılarak kapatılmış karton kutuyu biçimlendiren ve kapatılmadan önce üst kapaktan mamulün düşey olarak doldurulabilmesi için onu yatay dizme mekanizmasına yerleştiren karton kutu makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha karton kutu dizili stoğu,
  • Karton kutu biçimlendirme mekanizması,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Karton kutu tabanını kapatma mekanizması,
  • Karton kutu doldurma alanı veya otomatik doldurma donanımı,
  • Karton kutu ağzı kapatma mekanizması,
  • Sıkı tutarak aktarma konveyörü.

grey

c) Mandrelli karton kutu şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Dizili stoktan veya makaradan beslenen levha karton kutuları şekillendiren, daha sonra kutuları mamulle dolduran ve karton kutuları kapatan ambalajlama makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha karton kutu dizili stoğu veya makara çözme mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Mandrelli karton kutu şekillendirme mekanizması,
  • Karton kutu katlama ve kapatma mekanizmaları,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Karton kutu kapatma mekanizması.

grey

d) Kartonu düşey şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Lamine karton kullanan, şekillendiren, mamulle dolduran ve karton kutuya benzer bir ambalaj üreten, düşey çalışan şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Karton çözgü mekanizması,
  • Karton sterilize mekanizması,
  • Karton şekillendirme tüpü,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Karton aktarma mekanizması,
  • Uzunlamasına kapatma mekanizması,
  • Dikine kapatma mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Takviyeli kapatma mekanizması.

grey

e) Tepsi biçimlendirme, yükleme ve kapatma makinası

Mamulle yatay olarak doldurulmadan önce karton tepsi levhayı kısmen şekillendiren karton kutu makinası. Yüklemeden sonra tepsi tam olarak şekillendirilir ve makinada iken kapatılır.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha halinde tepsi dizili stoğu,
  • Tepsi biçimlendirme mekanizması,
  • Tepsi aktarma mekanizması,
  • Mamul besleme ve gruplandırma mekanizması,
  • Mamul yükleme mekanizması,
  • Tepsi kapatma mekanizması.

grey

f) Üstten dolduran karton kutu şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Karton kutu levhayı, mamulle düşey olarak doldurulmadan önce üst ağzı açık karton kutu haline kısmen şekillendiren karton kutu makinası. Karton kutu yüklendikten sonra tamamen şekillendirilir ve makinada iken kapatılır.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha halinde karton kutu dizili stoğu,
  • Karton kutu biçimlendirme makinası,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Karton kutu alt kısmını kapatma mekanizması,
  • Mamul besleme ve gruplandırma mekanizması,
  • Mamul doldurma mekanizması,
  • Karton kutu ağzını kapatma mekanizması.

grey

g) Sararak kapatan karton kutu makinası

Karton levhayı mamulün etrafına, genellikle bir mandrel yardımıyla, saran ve daha sonra karton kutuyu bir yapıştırıcı ile veya kenarlarını geçirerek kapatan karton kutu makinası.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha halinde karton kutu levha dizili stoğu,
  • Karton kutu biçimlendirme mekanizması,
  • Mamul besleme mekanizması,
  • Karton kutu şekillendirme mandreli,
  • İmalatçının etiketini yapıştırarak kapatma mekanizması,
  • Yan kapak kapatma mekanizması.

grey

4. Torbalı kutu şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları

Üç çeşit şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ile torbalı kutu ambalajlar imal edilir.

a) Mandrelli torbalı kutu makinası

Torbalı kutu ambalaj üretmek için önce karton kutu levhanın etrafına sarıldığı sonra mandrel üzerindeki esnek malzeme makarasından torbanın şekillendiği mandrelli ambalajlama makinası. Daha sonra ambalaj mamulle doldurulur ve önce torba ve bilahare karton kutu kapatılır.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Film çözgü mekanizması,
  • Dikine kesme mekanizması,
  • Levha halinde karton kutu dizili stoğu veya makara çözgü mekanizması,
  • Mandrelli şekillendirme mekanizması,
  • Katlama ve kapatma mekanizması,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Torba kapatma mekanizması,
  • Karton kutu kapatma mekanizması.

grey

b) Önceden hazırlanmış torbalı karton kutu makinası

Esnek film tüpü ihtiva eden, kenarları kenetlenip yapıştırılarak kapatılmış ve katlanmış karton kutuları biçimlendiren düşey karton kutu makinası. Mamul düşey olarak doldurulmadan önce tüpün tabanı kapatılır. Dolumdan sonra sırasıyla torbanın ağzı ve kutunun kapakları kapatılır.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha halinde karton kutu dizili stoğu,
  • Karton kutu biçimlendirme mekanizması,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Torba tabanı kapatma mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Torba ağzı kapatma mekanizması veya katlama mekanizması,
  • Karton kutu ağzı kapatma mekanizması.

grey

c) Makaradan beslenen torbalı karton kutu makinası

Kenarları kenetlenip yapıştırılarak kapatılan ve katlanmış karton kutuları biçimlendiren ve daha sonra esnek film makarasından torbayı şekillendirip karton kutunun içine yerleştiren düşey karton kutu makinası. Torba düşey olarak mamulle doldurulur ve daha sonra sırasıyla torbanın ağzı ve kutunun kapakları kapatılır

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Levha halinde karton kutu dizili stoğu,
  • Karton kutu biçimlendirme mekanizması,
  • Karton kutu aktarma mekanizması,
  • Karton kutu tabanını kapatma mekanizması,
  • Film çözgü mekanizması,
  • Şekillendirme tüpü,
  • Uzunlamasına torba kapatma mekanizması,
  • Dikine torba kapatma mekanizması,
  • Dikine torba kesme mekanizması,
  • Torba yerleştirme mekanizması,
  • Otomatik doldurma donanımı,
  • Torba ağzını kapatma mekanizması,
  • Karton kutu üst kapağını kapatma mekanizması.

grey

5. Derin çekme ile şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları

İki çeşit şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ile derin çekme yöntemiyle ambalajlar imal edilir.

a) Soğuk şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Şekillenebilir rulo malzemeyi preste kalıpla basınç altında şekillendiren, mamulü düşey olarak doldurup üstünü filmle veya dizili stoktan beslenen kapakla kapatan ve nihayet her bir ambalajı oluşturmak için kesen derin çekme şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası. Makinalar bir veya daha çok ambalaj hattında üretim yapabilirler.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Makara çözgü mekanizması,
  • Şekillendirme kalıbı,
  • Kesme mekanizması,
  • Yükleme alanı veya otomatik yükleme donanımı,
  • Aktarma mekanizması,
  • Üst kapak sevk mekanizması veya makara çözme mekanizması,
  • Kapak kapatma mekanizması,
  • Kesme mekanizması,
  • Boşaltma mekanizması.

grey

b) Isı ile şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası

Isı ile şekillenebilir malzemeyi ısıtan, basınç ve/veya vakumla şekillendiren, mamulü düşey olarak dolduran, üstünü filmle veya dizili stoktan beslenen kapakla kapatan ve nihayet her bir ambalajı oluşturmak için kesen derin çekme şekillendirme, doldurma ve kapatma makinası. Makinalar bir veya daha fazla sıra halinde ambalajlama yapabilirler ve ambalajları kapatmadan önce vakumlamak için bir donanım bulunabilir.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Makara çözgü mekanizması,
  • Film ısıtma mekanizması,
  • Şekillendirme kalıbı,
  • Aktarma mekanizması,
  • Mamul doldurma alanı veya otomatik besleme donanımı,
  • Üst kapak sevk mekanizması veya makara çözgü mekanizması,
  • Kapak kapatma mekanizması,
  • Kesme mekanizması,
  • Boşaltma mekanizması.

grey

Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinalarına ait doldurma tertibatlarının tarifi

Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları, genellikle doldurma tertibatları ile birlikte temin edilir. Aşağıdaki doldurma makinası tipleri, şekillendirme, doldurma ve kapatma makinalarına tipik olarak takılanlara örnektir.

1. Helezonlu doldurma tertibatı

Belli bir hacimdeki mamulü sevk etmek için bunker ve borusu içinde dönen helezon kullanan doldurma tertibatı.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Konik bunker,
  • Boru,
  • Helezon,
  • Karıştırma mekanizması.

grey

2. Ölçü kabı kullanan hacimsel doldurma tertibatı

Genellikle döner bir düzeneğe tespit edilmiş teleskopik kaplarla serbestçe akan katıların ölçüldüğü doldurma tertibatı.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Doldurma mekanizması,
  • Ölçü kabı veya bir seri ölçü kabı,
  • Seviye düzeltme mekanizması,
  • Boşaltma mekanizması.

grey

3. Pistonlu hacimsel doldurma tertibatı

Önceden belirlenmiş hacimdeki sıvı veya macun halindeki malzemeyi sevk etmek için bir piston kullanan doldurma tertibatı.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Piston,
  • Silindir,
  • Mamul yığınını kumanda düzeneği,
  • Mamulün boşaltılmasını kumanda eden düzenek.

grey

4. Sayarak doldurma tertibatı

Katı mamulleri sayan ve önceden belirlenen sayıda boşaltan doldurma makinası).

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Mamul yığınını ihtiva eden kap,
  • Mamul ayırma mekanizması,
  • Mamul sayma cihazı,
  • Mamulün boşaltılmasını kumanda eden düzenek.

grey

Ağırlık ölçerek doldurma tertibatı (net tartma tertibatı)

Ambalajları, önceden belirlenmiş ve gerçekten aynı kütledeki mamulle otomatik tartarak dolduran tertibat. Bu tertibat bir otomatik besleme donanımı veya bir veya daha fazla tartma ünitesiyle ilgili cihazları ve uygun kumanda ve boşaltma donanımlarını kapsar.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Mamul yığınını ihtiva eden kap,
  • Mamul ayırma mekanizması,
  • Tartı kefesi. A –Besleme tepsisi; B – Parça ağırlığı; C – Dolum sonu ağırlık; T – Hedef ağırlık

grey

Seçici kombine tartarak doldurma tertibatı; tartarak birleştiren doldurma tertibatı (çok kafalı bilgisayarlı tartarak doldurma tertibatı)

Doldurulacak mamullerin uygun kombinasyonunu hesaplayan, müteakip boşaltım için bir dolum olarak birleştiren, çoklu tartma ünitelerinden oluşan, ağırlık ölçen doldurma tertibatı.

 • Karakteristik elemanları şunlardır:
  • Mamul yığınını ihtiva eden kap,
  • Mamul ayırma mekanizması,
  • Bir seri tartı kefesi,
  • Yüklenecek mamullerin optimum kombinasyonunu hesaplamak için mikro-işlemci,
  • Seçilmiş yüklenecek mamulleri bir dolum halinde birleştirmek için bunker.

grey

Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinalarındaki tehlikeler

Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları ve bunların doldurma tertibatları özellikle mekanizmalardan, elektrik donanımından ve sıcak yüzeylerden dolayı çok çeşitli tehlikeler arz edebilirler. Bundan başka, belirli bir makinadaki tehlikeler ambalajlanan mamule, ambalaj büyüklüğüne, kullanılan ambalaj malzemelerine, özel ambalajlama atmosferinin kullanılmasına, steril maddelerin kullanılmasına ve makinanın yerleştirildiği çevreye göre değişiklik gösterebilmektedir.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçalardan oluşan tehlikeler
 • Pinömatik ve hidrolik sistemden dolayı oluşan tehlikeler (çarpma, kesme, sıvı püskürtme, yangın vb.)
 • Çalışma alanına düşen parçalardan oluşan tehlikeler

Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrikli ekipmanlarda çarpma ve yanık tehlikesi
 • Elektriksel yükten dolayı yangın tehlikesi

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri

Isıl Tehlike

 • Sürücü motorlarda ve sızdırmazlık sağlanmış(kapatılmış) mekanizmalarda yüksek yüzey sıcaklığından dolayı yanık tehlikesi

 

CE Belgelendirme Başvurularınız İçin;

Femko, Ambalajlama Makinesi CE Belgelendirme işlemleri için teknik dosya incelemesi, risk analizi değerlerlendirmesi, test ve analiz işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır. Belgelendirme ve test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.