2006 42 EC

Türkiye’de Bilim ve Sanayi Bakanlığı, 2006/42/EC machinery directive yönetmeliğini dikkate alarak 2006/42/AT Makina emniyet yönetmeliği yayımlamış ve ardından yürürlüğe sokmuştur. Makina emniyet yönetmeliğinin 2006/42/EC yönetmeliğine göre en az bir parçası hareketli, ayrı parça veya parça gruplarından oluşan malları işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan bütün makinaların arızalı olmasında veya kötü çalışma koşullarında bulunulduğunda, zararlı maddelerin etkisine […]

Devamı..

2006 42 EC Avrupa birliği komisyonu tarafından yayınlanmış bir makina direktifidir. Bu direktife göre de Türkiye Cumhuriyeti bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından 2006/42/AT makina emniyet yönetmeliği yayınlamış ve yürürlüğe girmiştir. Üretilen makinaların avrupa da satılabilmesi için avrupa birliği makina direktifi olan 2006 42 EC’ye uygun olmalıdır. Avrupa birliği ülkelerinde makinalarını ihraç etmek isteyen firmalar ilk önce bu […]

Devamı..