Taşınabilir Birleşik Gönye ve Kol Testeresi – CE Belgesi

Taşınabilir Birleşik Gönye ve Kol Testeresi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; en büyük beyan gerilimi bir fazlı a.a. veya d.a.’da 250 V’u veya üç fazlı a.a.’da 440 V’u,, en büyük beyan giriş gücü, bir fazlı a.a. veya d.a.’da 2500 W’ı ve üç fazlı a.a.’da 4000 W’ı geçmeyen, bir kişi tarafından kolayca hareket ettirilmesi için tutamakları, tekerlekleri ve benzeri taşımayı kolaylaştırıcı basit düzenleri beraberinde bulunabilen, hızlı sıkıştırma kelepçe düzenleri, civatalama veya benzerleri ile tespitli veya tespitsiz olarak güvenilir bir kararlı konumda kullanılan sürekli üretimde veya üretim hattında kullanılması amaçlanmayan, bir operatörün kontrolünde kullanılan, testere bıçağı çapı 315 mm’yi aşmayan , ahşap ve benzeri malzemeleri, plastikleri, magnezyum dışındaki demir dışı metalleri kesme amaçlı birleşik gönyelerin güvenlik ile ilgili özelliklerini kapsamaktadır.

 • TS EN 61029-2-1 Güvenlik Kuralları – Elektrik Motoruyla Çalışan Taşınabilir Aletler için – Bölüm 2-1: Dairesel Testere Tezgâhları için İlgili Kurallar Standardı kapsamındaki dairesel testere tezgâhları,
 • TS EN 61029-2-9 Güvenlik Kuralları – Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler için – Bölüm 2-9: Pahlı Testereler için Özel Kurallar Standardı kapsamındaki pahlı testere tezgâhları,
 • TS EN 1870-3+A1 Ağaç İşleme Makinalarında Güvenlik – Daire Testere Makinaları – Bölüm 3: Aşağıya Doğru Enine Kesen Testereler ve İki Amaçlı (Aşağıya Doğru Enine Kesen Testereler/Daire Testere) Tezgâhları Standardı kapsamındaki tezgâhlar bu rehberin kapsamı dışındadır.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • TS EN 61029-1 Güvenlik Kuralları – Elektrik Motoruyla Çalışan Taşınabilir Aletler için – Bölüm 1: Genel Kurallar
 • TS EN 61029-2-11 Güvenlik Kuralları- Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler için Bölüm 2- 11: Birleşik Gönye ve Kol Testereleri için Özel Kurallar

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. BİRLEŞİK GÖNYE VE KOL TESTERESİ İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

Testereler; aşağıya doğru enine kesen testereler ve dairesel tezgâh testeresi olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Tip A Testere

Birleşik gönye ve kol testereleri iki tabla ile donatılır: Testere bıçağı arıza verdiğinde kesilecek materyali destekleyecek perdesi olan gönye testere tablası ve testere bıçağına doğru el ile itilen kesilecek materyali destekleyen tezgâh tablası. Gönye testeresi modunda, testere bıçağı bir koldan, tabla üzerinde bulunan bir noktadan veya makine çerçevesi üzerinde bulunan bir parça üzerinden gönye testeresinin tablası üzerine askılanır. Kayan bir kesme eylemi aşağıya doğru veya tersi yönünde bir hareketi izleyebilir. Kol testeresi modunda, testere bıçağı kol testeresi tablasında bir oyuk boyunca işler.

Tip B Testere

Birleşik gönye ve kol testereleri işlem süresince çalışma parçasını destekleyen ve pozisyonlayan tek bir tabla ile donatılır. Testere bıçağı tablanın hem üstüne hem de altına yerleştirilebilir özelliktedir. Kol testeresi modunda, testere bıçağı, tabla üzerinde bir oyuk boyunca işler. Gönye testeresi modunda, testere bıçağı bir koldan, tabla üzerinde bulunan bir noktadan veya makine çerçevesi üzerinde bulunan bir parça üzerinden gönye testeresinin tablası üzerine askılanır. Bazı durumlarda kayma eylemi aşağıya doğru veya tersi yönünde bir hareketi izleyebilir.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Makinanın işlemi gerçekleştiren kesici, delici, hareket halindeki parçalarından kaynaklanabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek riskler
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması nedeniyle operatörün hareketli kısımlarla temas riski
 • Makinanın malzeme özelliklerinden dolayı maruz kaldığı gerilimlere dayanamaması neticesinde kırılma ve dağılma riski

Elektriksel Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpma riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpma riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi:

 • Makinaların devrilmesi, düşmesi nedeniyle ve taşıma esnasında keskin ve delici yüzeylerle temas sonucu yaralanma riski, gürültü riski