Forklift Periyodik Muayene

Forklift Periyodik Muayene

İş hayatında genellikle insan gücünün yetmediği, ağır yüklerin kaldırılması, istenilen yerlere götürülmesi ve istenilen yerlere istiflenmesi için kullanılan bir iş makinasıdır. Forkliftlerde yükün ağırlığı aracın ağırlığıyla dengelenerek yüklerin dengeli bir şekilde kaldırmasını sağlar. En sık kullanılan forklift tipi önden yüklemeli olanlarıdır. Derli toplu yapıları ve üstün manevra kabiliyetleri forkliftlerin en önemli özellikleridir.

Forklift günümüzün en önemli istifleme araçları olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikaların, iş yerlerinin ve depoların olmazsa olmazı forkliftler, çevikliği ve küçük yapısı sayesinde sektörün vazgeçilmez kaldırma ve istifleme ekipmanlarından biridir. Forklift Periyodik muayene, bünyesinde forklift bulunduran işletmelerin dikkat etmesi gereken en önemli maddelerden biri de iş güvenliği ve sağlığı kanunudur.

Forklift Periyodik Muayeneleri

  • Genel Tüm Muayeneler
  • Gözle Muayene
  • Fonksiyon ve Yük Deneyleri
  • Dinamik Muayeneler
  • Statik Muayeneler
  • Deney Sonrası Tekrar Muayene

Forklift Periyodik Muayene Süreleri

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Femko Forklift Periyodik Muayene, mühendis ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği forklift muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını muayene ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Forklift İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.