EN IEC 60335-2-12 Isıtma Kapları ve Isıtma Tabakları LVD Testi

EN IEC 60335-2-12 Isıtma Kapları ve Isıtma Tabakları LVD Testi

Isıtma Tabakları, Isıtma Kapları, Isıtma Plakaları – LVD Testi

Bu Uluslararası Standard, ev ve benzeri amaçlar için gıdaları veya kapları sıcak tutmak için kullanılan elektrikli ısıtma tabakları, ısıtma tepsileri ve benzeri cihazların güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal gerilimi 250 V’den fazla olmamalıdır.

Normal ev ve benzeri kullanım için tasarlanan ve aynı zamanda mağazalarda, hafif endüstride ve çiftliklerde halk tarafından kullanılan cihazlar bu standardın kapsamındadır. Ancak, cihazın kapları sıcak tutmak veya ticari tüketim için gıda işleme amacıyla profesyonel olarak kullanılması amaçlanıyorsa, cihaz sadece ev tipi ve benzeri kullanım için kabul edilmez. Mümkün olduğunca, bu standard, evdeki ve çevresindeki herkesin karşılaştığı ortak tehlikelerle ilgilenir. Ancak genel olarak,

Not: Ancak genel olarak, şu hususları dikkate almaz:

 • Kullanımı güvenli bir şekilde yönlendirme veya talimat olmadan yapamayan kişiler (çocuklar dahil) ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya deneyimleri ve bilgileri yetersiz olan kişiler.
 • Cihazla oynayan çocuklar.

Not: Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Araçlarda veya gemi veya uçaklarda kullanılması amaçlanan çamaşır makineleri için ek gereksinimler gerekebilir.
 • Birçok ülkede ulusal sağlık otoriteleri, iş güvenliği koruma sorumluları, ulusal su kaynakları otoriteleri ve benzeri otoriteler tarafından ek gereksinimler belirlenmektedir.

Not: Bu standart aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • Korozyonlu veya patlayıcı bir atmosferin (toz, buhar veya gaz) bulunduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar.
 • Tekstil malzemeleri gibi esnek malzemelerden yapılan cihazlar,
 • Yalnızca ticari mutfak veya endüstriyel amaçlarla kullanılan cihazlar.

IEC EN 60335-2-12

Genel olarak Elektrikli Isıtma Tabakları, Isıtma Plakaları, Elektrikli Tepsiler ve Elektrikli Isıtma Kapları gibi cihazlar gıdaların veya kapların sıcak tutulması için kullanılan ev aletleridir. Bu cihazlar, elektrik enerjisiyle çalışır ve genellikle bir ısıtma elemanı veya bobini kullanarak yüzeylerini ısıtır. Gıda veya kaplar bu ısıtılmış yüzeye yerleştirildiğinde, sıcaklığını koruyarak yemeklerin veya içeceklerin sıcak kalmasını sağlarlar.

Elektrikli ısıtma tabakları ve plakalar genellikle düz bir yüzeye sahip ve geniş bir ısıtma alanına sahip olabilir. Bu tabaklar, özellikle yemeklerin servis sırasında sıcak kalmasını sağlamak için kullanılır.

Elektrikli tepsiler daha büyük bir kapasiteye sahiptir ve genellikle yemeklerin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlamak için kullanılır. Genellikle büfelerde, restoranlarda veya büyük toplu yemek hizmeti verilen etkinliklerde tercih edilirler.

Elektrikli ısıtma kapları ise genellikle daha küçük boyutlarda ve portatif olabilir. Bu kaplar, yemekleri veya içecekleri sıcak tutmak için kullanılır ve genellikle seyahatlerde veya pikniklerde tercih edilir.

Bu cihazlar, gıdaların veya kapların sıcaklığını korurken güvenlik önlemlerini de içeren uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, cihazların elektrik güvenliği, malzeme kalitesi ve kullanıcıların güvenli kullanımını sağlamak için gereksinimleri belirler.

EN 60335-2-12 standardı, “Elektrikli Isıtma Tabakları, Isıtma Plakaları, Elektrikli Tepsiler ve Elektrikli Isıtma Kapları” gibi cihazlar için özel kuralları belirleyen bir standarddır. Bu standard, “2014/35/AB Yönetmeliği”ne (Düşük Gerilim Direktifi) uygun olarak hazırlanmıştır.

Femko Test Laboratuvarı, bu tür cihazların testlerini gerçekleştiren ve akredite edilmiş bir test laboratuvarıdır. Akreditasyon, bir test laboratuvarının belirli standartlara uygun olarak testler yapma yeteneğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir süreçtir.

EN 60335-2-12 standardı kapsamında yapılan testler, cihazların güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda odaklanır. Bu testler arasında şunlar yer alabilir:

 • Elektrik güvenliği testleri: Cihazın elektriksel izolasyonu, topraklaması, koruma sınıfları ve elektriksel bağlantıları gibi elektrik güvenliği özelliklerinin test edilmesi.
 • Yalıtım testleri: Cihazın yalıtım direnci, yalıtım dayanıklılığı ve yalıtım koordinasyonunun test edilmesi.
 • Mekanik ve yapısal testler: Cihazın dayanıklılığı, malzeme kalitesi, yapısal bütünlüğü ve mekanik güvenlik özelliklerinin test edilmesi.
 • Termal testler: Cihazın ısınma davranışı, aşırı ısınma koruması ve termal denge özelliklerinin test edilmesi.
 • İşlevsellik testleri: Cihazın düzgün çalışma, ayarlanabilir sıcaklık kontrolleri, zamanlama özellikleri ve diğer işlevsel özelliklerinin test edilmesi.

Bu testler, cihazların güvenli bir şekilde kullanılabilirliğini, elektriksel ve mekanik güvenliğini ve performansını doğrulamayı amaçlar. Test sonuçları, cihazların ilgili standartlara uygun olduğunu göstermek için değerlendirilir ve gerektiğinde gerekli düzeltici önlemler alınır.

EN 60335-2-12 standardına göre yapılan LVD (Düşük Gerilim Direktifi) testlerinin yanı sıra, cihazın elektromanyetik uyumluluk (EMC) gerekliliklerini karşılaması için EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları çerçevesinde EMC testlerinin de yapılması gerekmektedir.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC), bir elektrikli cihazın, diğer elektrikli cihazlarla veya çevredeki elektromanyetik alanlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlamak anlamına gelir. EMC testleri, cihazın elektromanyetik radyasyon yayması düzeyini ve dış elektromanyetik etkilere karşı direncini değerlendirir.

EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları, ev tipi elektrikli cihazlarının elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. EN 55014-1 standardı, radyo frekansı elektromanyetik alanlarının yayılmasıyla ilgili gereksinimleri kapsarken, EN 55014-2 standardı, iletişim ve alçak frekanslı iletim hatlarından kaynaklanan parazitlerin kontrolüne odaklanır.

Bu standartlar çerçevesinde yapılacak EMC testleri, cihazın elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak için elektromanyetik radyasyon ölçümleri, iletken ve iletken olmayan parazitlerin değerlendirilmesi gibi testler içerir.

Bu şekilde, EN 60335-2-12 standardına ek olarak, EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları çerçevesinde yapılan EMC testleriyle cihazın elektromanyetik uyumluluğunun sağlandığı ve diğer cihazlarla veya çevredeki elektromanyetik etkilere karşı uyumlu olduğu doğrulanır.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Elektrikli Isıtma Tabakları, Isıtma Plakaları, Elektrikli Tepsiler ve Elektrikli Isıtma Kaplarına CE belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-12 standardına göre Elektrikli Isıtma Tabakları, Isıtma Plakaları, Elektrikli Tepsiler ve Elektrikli Isıtma Kapları için test hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD ve EMC testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.