Kuru Kimyevi Tozlu Seyyar Yangın Söndürme Cihazları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Gerek sektör gerekse kullanıcılar tarafından Bakanlığımıza sıkça şikayet edilen ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yaygın olarak kullanılması zorunlu olan kuru kimyevi tozlu seyyar yangın söndürme cihazlarının bu rehber kapsamında denetlenmesi planlanacaktır.

2. AMAÇ

Kuru kimyevi tozlu seyyar yangın söndürme cihazlarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş bir tarama yapılarak piyasadaki mevcut durumun tespit edilmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üreticilerin belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği,
 • TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2014/8)
 • TS 862 – 7 EN 3-7 +A1 Seyyar Yangın Söndürücüler/ Özellikler, Performans Gerekleri ve Deney Metodları,
 • TS EN 3-8 Seyyar Yangın Söndürücüler – Bölüm 8: Müsaade Edilebilir En Yüksek Basıncı 30 Bar veya Daha Düşük Olan Yangın Söndürücülerin Yapımı, Basınca Direnci ve Mekanik Deneyleri İçin EN 3-7’de Belirtilenlerin Dışında İlave Kurallar,
 • TS EN 3-10 Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10 Seyyar Yangın Söndürücülerin EN 3-7’ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler,
 • TS EN 615 Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar – Özellikler, standartları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1 Genel Bilgiler

Yangın söndürme cihazlarının genel bir tanımını yapmak gerekirse kısaca şöyle tanımlayabiliriz: İç basıncın etkisi ile dışarı atılabilen ve bir yangın üzerine doğrultulabilen bir yangın söndürme maddesi ihtiva eden cihazlara yangın söndürme cihazları denir. Yangın söndürme cihazları ihtiva ettikleri yangın söndürme maddelerine göre isimlendirilirler. Yangın söndürme maddesine göre yangın söndürücüleri şöyle sıralayabiliriz;

Su Bazlı Yangın Söndürücü: Su, katkı maddeli su veya sulu kimyasal ihtiva eden yangın söndürücü.

Tozlu Yangın Söndürücü: Yangın söndürme tozu ihtiva eden yangın söndürücü. • Karbondioksitli Yangın Söndürücü: Karbondioksit ihtiva eden yangın söndürücü.

Halonlu Yangın Söndürücü: Halon ihtiva eden yangın söndürücü.

Leke Bırakmayan Maddeli Yangın Söndürücü: Leke bırakmayan madde ihtiva eden yangın söndürücü.

Seyyar yangın söndürücüler; çalışma sırasında 20 kg’dan fazla olmayan bir ağırlığa sahip, el ile taşınabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarımlanmış yangın söndürücülerdir.

Kuru Kimyevi tozlu seyyar yangın söndürücüler genellikle 1 kg`lık, 2 kg`lık, 4 kg`lık, 6 kg`lık, 9 kg`lık, 12 kg`lık, olmak üzere piyasaya arz edilmektedirler. Şekil-1`de çeşitli boyutlarda kuru kimyevi tozlu seyyar yangın söndürücüler görülmektedir.

grey

Seyyar yangın söndürücüler başlangıç yangınlarının söndürülmesinde gelişme aşamasındaki yangınlarda yangını engellemede ve yavaşlatma amacı ile kullanılırlar. Kuru kimyevi tozlu seyyar yangın söndürücü aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a. Gövde,

b. En az aşağıdakileri ihtiva eden, gövde üzerine vidalanmış veya tutturulmuş gövde bağlantıları:

 • Kontrol cihazı (cihazları)
 • Hortum takımı ve/veya ağızlar ve/veya püskürtme memeleri,
 • Başlık takımı. Bu ayrıca asıl mahfazayı oluşturur.
 • Çalıştırma cihazı

c) Yangın söndürme maddesi. Yangın söndürücü üzerinde manometre, kurşun mühürlü emniyet pimi ve aşırı basınç tertibatı bulunmalıdır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 37. maddesinin 2. bendinde “Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.” ifadesi yer almaktadır.

4.2 Yangın Sınıfları

 • a. A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Bunlar odun, kömür gibi maddelerdir.
 • b. B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Benzin ve yağ gibi yanabilen sıvılardır.
 • c. C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır.
 • d. D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen metallerin ve alaşımların (Magnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır.

4.3 Kuru Kimyevi Toz Özellikleri

Özelliklerini arttırmak amacıyla katkı maddeleri ilave edilmiş, bir ya da daha fazla esas bileşen ihtiva eden, ince toz halindeki kimyasal ürünlerden oluşan söndürücü maddelerdir. Kuru kimyevi tozlar ABC, BC, D tozu olarak üç sınıfa ayrılırlar.

BC tozu, B sınıfı (sıvı veya sıvılaşabilen katılar) ve C sınıfı (gazlar) yangınların söndürülmesi için tasarlanmıştır; ABC tozu, A sınıfı (akkor haline gelen katılar), B sınıfı ve C sınıfı yangınları söndürmek için tasarlanmıştır.

4.4 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım Ve Dolum Hizmeti Ve- ren Yerler İçin Kurallar Standardı İle İlgili Tebliğ`i (Tebliğ No: MSG-MS-2014/8) doğrultusunda TS 11827 İş yerleri-Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için-Genel kurallar standardı kapsamında hizmet veren işyerlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi`nin bulunması zorunludur.