Motorlu Tırpan – CE Belgesi

Motorlu Tırpan – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; elektrikli veya içten yanmalı motor ile çalışan motorlu tırpanların tasarım ve imalâtı için gerekli olan emniyet kuralları ile kullanımdan doğan tehlikelerin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemleri kapsamaktadır.

Bu rehberde yer alan hükümler; elektrikli veya içten yanmalı motor ile çalışan çim biçme makinalarını, yaya kumandalı çim biçme makinalarını, sürücü oturaklı çim biçme makinalarını, ayak kontrollü çim biçme makinalarını, çalı ve ot kesme makinaları ile uzaktan kumandalı (robotik) çim biçme makinalarını kapsamaz.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili standartların yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen motorlu tırpanlar için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması sonucu gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Bu rehber, aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)
 • Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 786+A2 Bahçe Ekipmanları-Elektrik Gücü ile Tahrik Edilen, Yaya Kumandalı ve Elle Tutulan Çim Makasları ve Kenar Çim Makasları-Mekanik Güvenlik
 • TS EN 50636-2-91 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için-Bölüm 2-91: Arkasından Yürünen ve Elde Taşınarak Kullanılan Çim Biçme Makinaları ile Çim Kenarı Düzeltme Makinaları için Özel Kurallar
 • TS EN ISO 11806-1 Tarım ve Orman Makinaları-Taşınabilir, Elle Tutulan, Motorlu Çalı Kesiciler ve Ot Biçiciler için Güvenlik Kuralları ve Deney İşlemi-Bölüm 1: Entegre İçten Yanmalı Motorla Donatılan Makinalar

IV. MOTORLU TIRPAN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yabani otları, çimeni veya benzer yumuşak bitkileri kesmek amacıyla, esnek şerit(ler), teller veya bir eksen etrafında dönen kesiciler gibi metal olmayan benzer esnek kesiciler takılı, elektrikli veya içten yanmalı motor tahrikli elde taşınan bir teçhizattır. Kesici tertibat, yaklaşık olarak yere paralel (çim biçici) veya dik (çim kenar düzeltici) olan bir düzlemde çalışır.

grey

grey grey

 

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler

 • Mekanik arızalar (makine veya çalışma parçalarının neden olduğu):
 • Döner kesme donanımı (üst ve alt ekstremitelerin (kollar ve eller ile ayaklar ve bacaklar) kesilmesi ve koparılması)
 • Makinadan atılan nesneler (fırlatılan nesnelerin çarpmasından kaynaklanan yaralanma)
 • Kesme donanımının kırılması (kesme donanımının fırlattığı parçalardan kaynaklanan yaralanma)
 • Motor kumanda sistemi arızası veya kumandalar, kesme donanımı devrede olduğu halde beklenmedik şekilde çalışmaya başlaması, beklenmeyen aşırı çalışma/aşırı hız  ile sonuçlanan (üst ve alt ekstremitelerin (kollar ve eller ile ayaklar ve bacaklar) makaslanması, kesilmesi, koparılması veya dolaşması)

2. Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrikle temas (doğrudan veya dolaylı)
 • Elektrostatik olay
 • Isı radyasyonu veya erimiş parçacıkların püskürtülmesi ve kısa devreden kaynaklanan kimyasal etki, aşırı yükleme, vb. gibi diğer olaylar
 • Elektrikli ekipmanda haricî etkilenme

3. Isıyla İlgili Tehlikeler

 • Şahısların, alev veya patlamalarla teması ve ısı kaynaklarının yarattığı radyasyon etkisiyle oluşan muhtemel yanıklar ve haşlanmalar (kazaen temastan dolayı oluşan
 • Yanıklardan kaynaklanan yaralanmalar)
 • Sıcak veya soğuk çalışma şartlarından kaynaklanan sağlık sorunları

4. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler

Makina tasarımında ergonomik prensiplerin göz ardı edilmesiyle ilgili tehlikeler (insan yeterliliği ve özellikleriyle uyuşmayan makina tasarımı):

 • Sağlıksız duruş veya aşırı çaba sarf edilmesi
 • İnsan ayak-bacak ve el-kol anatomisinin gerektiği şekilde göz önünde tutulmaması
 • Kişisel koruyucu teçhizat kullanımının önemsenmemesi
 • Çalışma sahası aydınlatmasının yetersiz olması
 • Aşırı ruhî yüklenme, stres, vb.
 • İnsan hatası

5. Enerji Kaynağı, Makina Parçalarının Arızası veya Diğer Arızalarla İlgili Tehlikeler

 • Enerji kaynağındaki arıza (enerji ve/veya kumanda devrelerindeki)
 • Beklenmedik şekilde sıvı püskürmesi veya makina parçalarının fırlaması
 • Kumanda sistemindeki arıza veya düzensiz çalışma (beklenmedik başlama, beklenmedik tekrar çalışma)
 • Uyumsuzluk hataları
 • Devrilme, makina dengesinin beklenmedik şekilde bozulması

6. Gürültü ile İlgili Tehlikeler

 • İşitme kaybı (sağırlık), diğer fizyolojik bozulmalar (denge ve dikkat kaybı)
 • Konuşarak haberleşmede girişim, akustik sinyaller, vb. etkileşimler
 • Titreşimle ilgili (nörolojik değişiklik ve damar bozuklukları ile sonuçlanan)