Kemik Kesme Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Kemik kesme makinesi, hastane, otel, yemekhane, okul, yurt, lokanta ve diğer et işleme endüstrisinde ağırlıklı olarak kullanılan et, kemik, kemikli et ve donmuş gıda işleme ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiştir. Kemik kesme makinesi et, kemik, kemikli et ve donmuş gıdaların farklı boyutlarda parçalara ayırması maksadıyla, şerit ya da daire testere şeklinde tasarlanmış makinalardır. Tedarikçi veya imalatçının bir temsilcisi tarafından tezgâhın kurulması sırasında, kullanım konusunda eğitim almış bir operatör tarafından kullanılabilir.

2. AMAÇ

Bu rehber; • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi, • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması, • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması, • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU),
 • TS EN 12267+A1 Gıda İşleme Makinaları- Daire Testere Tezgahları- Güvenlik ve hijyen kuralları,
 • TS EN 12268+A1 Gıda İşleme Makinaları- Şerit Testere Tezgahları- Güvenlik ve hijyen kuralları,
 • TS EN 60204- 1: 2006 Makinelerde Güvenlik-Makinelerin Elektrik Donanımı – Bölüm 1: Genel kurallar,
 • TS EN ISO 11688-1 Akustik-Düşük Gürültü Seviyesine Sahip Makine Ve Donanımın Tasarımı İçin Tavsiye Edilen Uygulama- Bölüm 1: Planlama Yönetmelik ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. KEMİK KESME MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER Kemik Kesme

Makinesi et işleme endüstrisinde ağırlıklı olarak kullanılan et, kemik, kemikli et ve donmuş gıda işleme ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Zemin üstü daire testere makinalarında, kesilecek mamul, besleme tablasına elle yerleştirilir ve mamul itici vasıtasıyla testere bıçağının kesme bölgesine doğru itilir ve kesilir. Şerit testere tezgahları, kesilecek ürünler zemin tiplerinde, sabit ilerleme tablası veya kızak ilerlemeli tabla üzerine elle yerleştirilir ve testere bıçağının kesme bölgesine
doğru ürün sürücü araçları tarafından veya kızak ilerlemeli tablanın arka duvar tarafından veya rulolu veya bantlı konveyör tarafından itilir ve kesilir.

Kemik Kesme Makineleri çalışma prensiplerine göre;

1) Daire Testere Makineleri,

2) Şerit Testere Tezgahları, olmak üzere iki grupta incelenecektir.

grey

1.Daire Testere Makineleri

Testere Makineleri Zemin üstü daire testere makinalarında, kesilecek mamul, besleme tablasına elle yerleştirilir ve mamul itici vasıtasıyla testere bıçağının kesme bölgesine doğru itilir ve kesilir. Bir kesme hattında tesis edilen daire testere makinalarında, kesilecek mamul, elle itilerek bant konveyör veya rulolu konveyörden geçmek suretiyle testerenin kesme bölgesine doğru itilir ve kesilir.

Bir besleme tablası ve sabit bir mamul iticisi bulunan daire testere makinaları;

 • Zeminden besleme tablasının üst yüzeyine kadar olan “A” mesafesi 800 mm ila 1050 mm’dir. Testere bıçak çapı 350 mm ila 400 mm arasındadır.
 • Bir kesme hattı (örneğin, bant konveyör veya rulolu konveyör) üzerinde tesis edilen daire testere makinaları (örneğin, besleme ve boşaltma tarafında kaldırılabilen bir koruyucu bileşeni bulunan). Testere bıçak çapı 350 mm ila 400 mm arasındadır.

grey

 • Hareketli koruyucu başlık, Kesme bölgesi ve besleme seviyesinin üzerindeki boşaltma bölümünde testere bıçağını kapatan hareketli tertibat,
 • Mamul itici, kemiği kesme bölgesine doğru iten ve tabla üzerindeki testere bıçağını kapatan hareketli tertibat,
 • Testere bıçağı, disk şeklinde diş açılmış kesme aleti,
 • Koruyucu başlık, kesme bölgesi hariç, tabla üzerindeki ve altındaki testere bıçağını kapatan tertibat,
 • Kesme hattı, bant konveyörü veya rulolu konveyörü bulunan, otomatik mamul işleme tertibatı,
 • Besleme tablası, kesme konumunda kemiğin yerleştirilmesi için testere bıçağıyla birlikte bulunan yüzey

2. Şerit Testere Tezgahları

Şerit Testere Tezgahında kesilecek ürünler zemin tiplerinde, sabit ilerleme tablası veya kızak ilerlemeli tabla üzerine elle yerleştirilir ve testere bıçağının kesme bölgesine doğru ürün sürücü araçları tarafından veya kızak ilerlemeli tablanın arka duvar tarafından veya rulolu veya bantlı konveyör tarafından itilir ve kesilir.

Motor alt kısımda doğrudan komut kasnağına bağlıdır. Üst kısımda diğer kasnak testere kılavuzu ve gergi vazifesi görür. Makinenin alt kısmında mobil kapağın açılmasını kontrol eden mikrosiviçe basıldığında makine durur. Makine çalıştırıldığında et itme mekanizması tezgah üzerinde porsiyonu ayarlanmış gıdayı testereye iter. Paslanmaz çelikten yapılmış olan kesme testeresinin gerginlik ayarının doğru yapılması gerekir. Ayrıca makineye bağlanmış olan et itme mekanizması, testere muhafazası ve porsiyoner gibi güvenlik donanımı vardır.

 • Porsiyonlama plakası (dilimleme), İstenen kalınlıkta dilim kesme için ayarlanabilen ve testere bıçağına paralel plaka.
 • Tahrik kasnağı, Testere bıçağını tahrik etmek için tablanın altındaki kasnak.
 • Bıçak kılavuzu, Testere bıçağını kılavuzlayan bileşenler.
 • Bıçak germe tertibatı, Testere bıçağının gerginliğini boşaltmak ve artırmak için bileşenler.
 • Parmak koruma çubuğu, Kesme bölgesine ulaşılmasında parmağı korumak için tablanın arka duvarındaki tertibat.
 • Ürün sürücü/itici, Ürünü kesme bölgesine doğru elle sürmek için hareketli tertibat. • Son dilim tertibatı, Ürünün kalan son parçasını ilerletmek için plaka.
 • Testere bıçağı, Diş açılmış sürekli şerit formunda kesme takımı.
 • Raylı koruyucu, Kesme bölgesinin üstünde kalan testere bıçağının kullanılmayan bölümünü örtme tertibatı.
 • Kesme yüksekliği, Testere tezgahı tarafından işlenebilen ürün kalınlığı.
 • Tabla arka duvarı, Ürünü tutmak için ve kesme bölgesine doğru sürmek için kızaklı ilerleme tablası üzerindeki tertibat.
 • Üst kasnak, Tabla üzerinde testere bıçağını geri almak için kasnak.
 • Kesme üretim hattı, Rulolu veya bantlı konveyör ile ürünün otomatik işlenmesi için seri dizi tezgahlar.
 • İlerletme tablası (plakası), Elle ürünü kesme bıçağına doğru ilerleten tabla yüzey.
 • Kızaklı ilerleme tablası, Ürün ilerletme için tabla arka duvarı ile hareketli tabla yüzeyi.

Şerit testere tezgahı aşağıdaki tip tezgahları da kapsar:

Tip A

 • İlerleme tablalı ve sabit ürün sürücülü şerit testere tezgahları,
 • Kesme yüksekliği SH < 250 mm
 • Ayaklı ve ayaksız masa üstü tezgahları olarak tasarımlanan şerit testere tezgahları,
 • Zemin tipi tezgahları olarak tasarımlanan şerit testere tezgahları,
 • Kesme hattı ile bütünleşik şerit testere tezgahları yerleştirme: Tablalı veya ayaklı Zemin ile ilerleme tablasının en üst yüzeyi arasındaki A mesafesi 800 mm ve 1050 mm’dir.

grey

Tip B

İlerleme tablalı, raylı koruyucusu olan ve kesme yüksekliği 250 mm ≤ SH < 420 mm olan şerit testere tezgahı, zemin ilerleme tablasının en üst yüzeyi arasındaki A mesafesi 800 mm ve 1050 mm.

Tip C

İlerleme tablası kızaklı, raylı koruyucusu ve olan kesme yüksekliği 250 mm ≤ SH < 420 mm olan şerit testere tezgahı, zemin ile ilerleme tablasının en üst yüzeyi arasındaki A mesafesi 800 mm ve 1050 mm.

grey

Tip D

İlerleme ve geri alma tertibatlı şerit testere tezgâhı (örneğin rulolu konveyör veya bantlı konveyör) : Kesme tesisine entegre edilmiş kesme yüksekliği SH ≤ 550 mm. Zemin ile ilerleme tablasının en üst yüzeyi arasındaki A mesafesi 880 mm ve 1050 mm.

grey

Rulolu konveyör veya taşıma bandı

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Testere tezgahlarının amaçlandığı ve imalatçı tarafından mantıklı olarak öngörülen yanlış kullanım durumlarında kullanıldıklarında, bu tezgahlarla ilgili bütün önemli tehlikeler ile tezgahın işletmeye alınması, işletimi, temizlenmesi, kullanımı, bakımı ve işletmeden ayrılması esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri kapsar.

A-DAİRESEL TESTERE

Mekanik tehlikeler

 • Besleme tablası ve sabit bir mamul iticisi bulunan daire testere makinası testere bıçağı alanı

Bölge 1

 • Besleme tablasının üzerinde, kesme bölgesindeki testere bıçağı,
 • Parmakların kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi.

Bölge 2

 • Besleme tablasının üzerinde, kesme bölgesi dışındaki testere,
 • Parmakların kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi.

Bölge 3

 • Besleme tablasının altında, kesme bölgesi dışındaki testere,
 • Parmakların kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi. ii-Tahrik mekanizması alanı

Bölge 4

 • Testere bıçağı tahriki,
 • Parmakların veya elin ezilmesi tehlikesi.

Kesme hattındaki daire testere makinası – Testere bıçağı alanı

Bölge 1

 • Besleme düzleminin üzerinde, kesme bölgesindeki testere bıçağı,
 • Parmakların kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi.

Bölge 2

 • Besleme düzleminin üzerinde, kesme bölgesi dışındaki testere,
 • Parmakların kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi

Bölge 3

 • Besleme düzleminin altında, kesme bölgesi dışındaki testere,
 • Parmakların kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi

grey

Elektrik ile ilgili tehlikeler

 • Elektrikli parçalarla doğrudan veya dolaylı temas
  • Vücudun elektrik şokuna maruz kalmasından kaynaklanan tehlike.
 • Güvenlik seviyesi yetersiz elektrik bileşenleri
  • Elektrik bileşenlerinin arızasından kaynaklanan tehlikeler.
  • Bir kesme hattında bulunan diğer elemanların arızalanması/beklenmedik şekilde durmasının etkisinden kaynaklanan tehlikeler.
 • Kararlılık kaybından kaynaklanan tehlike

Bölge 5

Tekerlek monteli daire testere makinaları (Şekil 8) Makina devrilirse vücuda çarpması veya sıkıştırma tehlikesi.

Gürültü tehlikesi

 • Gürültü, aşağıdaki durumlara neden olabilir:
 • Kalıcı işitme kaybı,
 • Kulaklarda çınlama (tinitus),
 • Yorgunluk, stres vb.

3- Ergonomik prensiplerle uygusuzluktan kaynaklanan tehlikeler

 • Sağlıksız vücut duruşu veya aşırı fiziksel çaba,
 • Makina tasarımı sırasında, insan el/kol veya ayak/bacak anatomisinin yetersiz değerlendirilmesi,
 • Vücudun yaralanma tehlikesi.

4- Hijyen prensipleriyle uygunsuzluktan kaynaklanan tehlikeler

 • Mikrobik nedenler
  • Et mamulün bozulması,
  • Gıda zehirlenmesi nedeniyle tüketici sağlığına zarar,
  • Kullanıcının enfeksiyonu
 • Kimyasal nedenler
  • Tüketicinin zarar görmesine neden olan, temizlik ve dezenfektan maddelerin kalıntıları nedeniyle gıda maddelerinin kirliliği
 • Fiziksel nedenler
  • Tüketicinin zarar görmesine neden olan, ham maddeler, makina parçaları veya diğer kaynaklardan mütevellit sıkıştırılmış maddeler.

ŞERİT TESTERE

Mekanik tehlikeler

 • Şerit testere tezgahları
  • Testere bıçağı alanı

Bölge 1

 • Kesme bölgesi dışındaki testere bıçağı:
  • Parmakların kesilme ve kopma tehlikesi.

Bölge 2

 • Kesme bölgesindeki testere bıçağı:
  • Parmakların kesilme ve kopma tehlikesi.

grey

Bölge 3

 • Üst kasnak ve tahrik kasnaklara çalışma esnasında:
  • Parmakların ezilme tehlikesi.

Bölge 4

 • Tahrik kasnağı ve üst kasnak parmakları(kollarına):
  • Ele çarpma tehlikesi.

Bölge 5

 • Kızaklı ilerleme tablası:
  • Kızaklı ilerleme tablası kılavuzdan düştüğünde, el ve ayakların ezilme ve çarpma tehlikesi,
 • Tahrik üniteleri

Bölge 6

 • Tahrik kasnağı ve üst kasnakların tahriki:
  • El veya parmakların ezilme tehlikesi.

Elektriksel tehlikeler

 • Gerilim taşıyan parçalara doğrudan veya dolaylı temas etme:
  • Elektrik çarpma tehlikesi.
 • Yeterli güvenlik seviyesi olmayan elektik bileşenleri
  • Düzensiz çalışma nedeniyle vücuda mekanik zarar verme tehlikesi.

Denge kaybından doğan tehlikeler

Bölge 7

 • Masa üstü ve hareket ettirilebilir testere tezgahları:
  • Tezgahın düşmesi durumunda vücut için ezme veya darbe tehlikesi.

Gürültüden kaynaklanan tehlikeler

 • Gürültü:
  • Sürekli işitme kaybı,
  • Kulak içinde çınlama,
  • Yorulma ve gerginlik. gibi tehlikeleri doğurur.

Ergonomik prensiplere uyumsuzluktan doğan tehlikeler

 • Sağlıksız vücut konumları veya aşırı fiziki güç sarf etmesinden,
 • Tezgah tasarımında insanın el-kol veya ayak-bacak anatomisinin dikkate alınmamasından, doğan fiziksel tehlikeler.

Hijyenik prensiplere uymamaktan doğan tehlikeler

 • Mikrobiyolojik nedenler
  • Et ürünlerinin bozulması,
  • Zehirli yiyecekler yüzünden tüketici sağlığının zarar görmesi,
  • Çalışandaki enfeksiyon.
 • Kimyasal nedenler
  • Tüketicilere zarar veren, içine dezenfeksiyon ve temizlik madde kalıntılarının bulaştığı gıda maddelerinin sebep olduğu zararlar.
 • Fiziksel nedenler
  • Hammadde, tezgah parçaları veya diğer kaynaklardan oluşan tüketiciye zararlı, gıdaya karışan yabancı maddeler.