Pnömatik Pres Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; metal malzemelere yönelik presle şekillendirme, kesme, sıkı geçme, delme, ağız genişletme, markalama ve perçinleme işlemleri için kullanılan ve enerji iletiminde havanın kullanıldığı (pnömatik) pres makinalarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar. Enerji iletiminde hava yerine yağ ve su gibi daha yoğun akışkanların kullanıldığı hidrolik pres makinaları bu rehberin kapsamı dışındadır.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğine ve TS EN 13736+A1 Takım Tezgahlarında Güvenlik – Pnömatik Presler Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. PNÖMATİK PRES MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada yaygın olarak kullanılan pnömatik pres makinalarının çalışma yükseklikleri 90 mm -600 mm aralığındadır. Boğaz derinlikleri 86 mm – 300 mm arasında değişmektedir. Yaklaşık ağırlıkları 30 kg – 120 kg arasındadır. Operasyonel basınç değerleri 3 bar – 8 bar arasında değişmektedir. Pres sütununun çapı yaklaşık 40 mm – 50 mm aralığındadır. Uyguladıkları nominal kuvvet yaklaşık 7 kN – 43 kN arasında değişmektedir.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçalardan kaynaklanabilecek riskler
 • İşlem gerçekleştirilen malzemelerin veya kullanılan maddelerin fırlamasından kaynaklanabilecek riskler
 • Pnömatik sistemden dolayı oluşabilecek tehlikeler (çarpma, kesme, vb.)

Elektriksel Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpma riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpma riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi:

 • Makinaların kayması veya devrilmesi sonucu oluşabilecek riskler
 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikesi