Mobil Vinç Periyodik Muayene

Mobil Vinç Periyodik Muayene

Mobil vinçler genelde bir kamyon üzerine monte edilen, istediğiniz her yerde yük indirme, kaldırma gibi yük taşıma işlerini yapan makineye mobil vinç denir.

Mobil vinçler özellikle büyük inşaatlarda, tersaneler, kazalarda (büyük araçları kaldırma), kullanılması amacıyla üretilmiştir. Ancak bu vinçler çok ağır işlerde pek kullanılmazlar. Sadece yük taşıma kamyonları gibi araçların girebildiği yerlerde bulunan yükleri taşırlar. Normal vinçleri kaldıran çok büyük vinçlerde bulunmaktadır. Vinç, ağır cisimleri sadece kaldırmakta değil, aynı zamanda bir yerden alıp başka bir yere nakletmekte de kullanılır.

Mobil vinç Periyodik Muayene

Vincin genelde inşaat malzemelerini yükseğe kaldırmakta ve çeşitli doğrultularda hareket ettirilerek inşaat sahasında istenilen yere götürmekte kullanılmaktadır.

Mobil Vinç İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Mobil vinç periyodik muayene: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Muayene Süresi

Femko İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü (periyodik muayenesi) yapılmalıdır.

Mobil Vinç Testleri

  • Zorunlu emniyet kurallarına uygunluğun muayenesi yapılmalıdır.
  • Kaldırma grubu ve köprü yapısı, çalısmayı etkileyen herhangi bir kusura sahip olmamalıdır.
  • Ya da personelin emniyeti açısından sakıncalı olmamalıdır.
  • Yapılan testlerin sonuçları denetleme programında kaydedilmelidir.
  • Yapılan test esnasında görülen herhangi bir kusur düzeltilmelidir.
  • Uzman personel problem düzeltildikten sonra vinci tekrar denemelidir.