Caraskal Periyodik Muayene

Caraskal Periyodik Muayene

Caraskal, taşınabilir ayaklar üzerinde istenen yere kurularak makaralar düzeni ile ağır cisimlerin yer değiştirme işlerinde kullanılan kaldıraç düzenine caraskal denir. İnşaat işlerinde veya bazı çok katlı üretim iş yerlerinde zeminden üst katlara malzeme çekmek için kullanılan portatif vinç görevi görür.

Caraskal İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Femko, 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Kaldırma ve iletme makinaları ve basınçlı ekipmanlarının periyodik muayeneleri ve Caraskal periyodik muayenesi” konusunda “A Tipi muayene kuruluşu” olarak Türkak tarafından akredite olmuş kuruluşlarla, hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

Caraskal Periyodik Muayene öncesinde ekipmanın bir önceki raporu veya uygunsuzluğu var ise düzeltilip düzeltilmediği muayene edilir. Elektrikli caraskal üzerinde çalışma alanındaki ikaz levhaları ve kullanma talimatları muayene edilir. Caraskal bağlantı cıvataları gevşek mi değil mi, alt ve üst sınır kesici çalışması alt ve üst sınırlarda mı, makara, tambur, takip klavuzu, redüktör grubu, yağ kaçakları, ray deformasyonları, tekerlek deformasyonları muayene edilir. Mekanik caraskallarda ise yük taşıma zinciri, hareket zinciri, yük taşıma mekanizması göbek pimi, kanca emniyeti, muayene edilir.

Caraskal Kulanımında Dikkat Edilmesi Gerekeler

 • Kanca yüklü olsun veya olmasın, caraskal’ın insanların üzerinden geçmesine izin vermeyin.
 • Ekipmanın belirtilen maksimum güvenli yükten daha büyük bir yükü taşımaya çalışmayın.
 • Kanca üzerinde emniyet mandallarını asla kapatmadan kullanmayın.
 • Yanal yük çekmek için ekipman kullanmayın.
 • İnsanları taşımak için ekipmanı asla kullanmayın.
 • Herhangi bir hareketli parça dokunmayın.
 • Bilinmeyen veya şüpheli yedek parça kullanmayın.
 • Bir eğik pozisyonda kancayı asla kullanmayın.
 • Kesinlikle gerekli olmadıkça asılı bir yük bırakmayın.

Caraskal için Yapılan Testler

 • Genel Muayeneler
 • Gözle Muayeneler
 • Fonksiyon Ve Yük Deneyleri
 • Dinamik Deney
 • Statik Deney
 • Deney Sonrası Muayeneler

Caraskal Periyodik Muayene Süresi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Firmanız bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayeneleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.