Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001 Belgesi

Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001 Belgesi

Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001 Sertifikası

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (ENYS) enerji yönetimi gibi konularda mevcut standartları temel alarak bunların üzerine oluşturulmuş en son ve en sağlıklı uygulamaları temsil etmektedir. Bu standart uzun süreler zarfında, birçok ülkeden enerji yönetimi hususundaki uzmanların birlikte toplanarak oluşturdukları bir çerçevedir. ISO 50001 Sertifikası, işletmelere ait enerji tüketiminin tespit edilebilmesini sağlayacak süreçlerin uygulanmasında yardımcı olmaktadır. ISO 50001 Sertifikası, aksiyon planlarının gerçekleştirilmesini, tüketimi en aza indirmek için hedef oluşturmayı ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı; enerji performansını geliştirebilmek içinse iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi, öncelik sırasına göre tespit edilebilmeyi ve kayıt altına alınmayı sağlamaktadır.

ISO 50001 Belgesi temel standardı olan Enerji Yönetim Sistemi standardı 9 Haziran 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın oluşturulmasında UNIDO’nun talepleri etkili olmuş ve 2008’de ISO bünyesinde enerji yönetimi komitesi kurulmuştur. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ile uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemini Kimler Uygulayabilir?

Günümüz şartlarında sanayi kuruluşlarının en önemli gider maddelerinden birini oluşturan Enerji Maliyetleri disiplini ve sürdürülebilir “Enerji Yönetimi” çalışmalarıyla en aza indirilebilir. Enerji kayıplarını ve yükselen maliyetleri ortadan kaldırmanın en büyük yolu enerji tüketimini en aza indirgemektir. Bunları başarabilmek için en iyi yol ise; enerji yönetimine sistematik bir bakış açısı sağlayan ISO 50001 Belgelendirme Enerji Yönetim Sistemi (ENYS)’dir.Sistem Belgelendirme - ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi -

Enerji kullanımıyla faaliyetlerini sürdüren bütün işletme ve kuruluşlar için ISO 50001 Belgesi Enerji Yönetim Sistemi temelli bir sistemin uygulanması yarar sağlayabilmektedir. ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi bir kuruluşun büyüklüğü, sektörü ya da coğrafik konumu ne şekilde olursa olsun her kuruluş için uygundur. Enerji kaynağı itibarı ile çalışmaları yoğun olan ya da Sera Gazı Emisyonlarına ile alakalı herhangi bir yasal sorumluluk ile karşı karşıya kalabilecek işletmeleri ise doğrudan ilgilendirebilmektedir. Uygulamaya sunulan projeler yardımıyla enerji sarfiyatı azaltılır, Enerji tüketiminin azaltılmasıyla birlikte enerjiden sebepli masraflar kontrol altına alınmış olur ve azaltılır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sisteminin Amacı

1.İşletmelerin enerji verimliliği, kullanımı, sarfiyatı ve yoğunluğunu kapsayan enerji performansını iyileştirmek maksadıyla gerekli sistemleri ve prosesleri oluşturmalrına yardımcı olmaktır.
2.Bu standardın uygulanması, enerjinin sistematik kontrolünü, enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer tüm çevresel etkilerinde azaltmaya yol açacaktır.
3.Bu standart bir enerji yönetim sisteminin tüm kriterlerini tespit eder. İşletme için bu kriterler; Yasal şartları ve önemli enerji sarfiyatlarına ait bilgiyi dikkate alarak Enerji politikası oluşturmayı, geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamakta ve faaliyet planlarını oluşturmayı gerektirmektedir.