EN IEC 61000-4-4 Elektriksel Ani Geçici Darbeye Karşı Bağışıklık (EFT Electrical Fast Transient Test) – EMC Testi

EN IEC 61000-4-4 Elektriksel Ani Geçici Darbeye Karşı Bağışıklık (EFT Electrical Fast Transient Test) – EMC Testi

Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Ani Darbeye Karşı Bağışıklık Testi (Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test) EMC Testi

Elektriksel Hızlı Geçici Rejim veya Ani Darbeye Karşı Bağışıklık Testi, elektrikli ve elektronik ekipmanın hızlı geçici rejimlere (transient) karşı dayanıklılığını değerlendirmek için yapılan bir elektromanyetik uyumluluk (EMC) testidir. Bu test, IEC 61000-4-4 standardında tanımlanmıştır.

Bu test, enerji nakil hatlarından kaynaklanan hızlı geçici gerilimlerin neden olduğu etkilere karşı ekipmanın direncini belirlemeyi amaçlar. Hızlı geçici rejimler, endüstriyel ortamlarda veya enerji şebekelerindeki aniden meydana gelen yük değişiklikleri, anahtarlamalar, endüktif yüklerin devre dışı bırakılması gibi durumlar sonucunda oluşabilir.

Test, darbe şeklindeki geçici gerilimlerin ekipmanın güvenli ve düzgün çalışmasını etkileyip etkilemediğini değerlendirir. Test sırasında, ekipman üzerine belirli bir enerji seviyesinde darbeler uygulanır, ve ekipmanın bu darbelere dayanıklılığı ölçülür.

grey

Elektriksel Hızlı Geçici Rejim Testi / Ani Darbeye Karşı Bağışıklık Testi Prosesi

Deneye Giren Cihaz (DGC), diğer metal cisimlerden en az 0,4 m mesafede bulunan metal olmayan bir masa üzerine yerleştirilir. Kordon, soğurma maşasını yerleştirmek ve akortlama amacıyla gerekli konum ölçme ayarına imkan sağlamak için düz bir hat boyunca yeterli bir mesafeye uzatılır. Soğurma maşası, her bir deney frekansında, en büyük okuma değeri elde edilecek şekilde konumlandırılır. Maşa, cihaza yakın bir konum ile bundan yaklaşık yarım dalga boyu uzaklıkta bir mesafe arasında en büyük değer elde edilinceye kadar kordon boyunca hareket ettirilmelidir (En büyük değer cihaza yakın bir mesafede meydana gelebilir.) Kordonun düz kısmı, yaklaşık 6 m uzunlukta olmalı. Cihazın orijinal kordonunun gerekli uzunluktan daha kısa olması halinde, kordon uzatılmalı veya benzer bir kordonla değiştirilmelidir. Testin temel adımları şunlardır:

 • Hazırlık Aşaması: Test edilecek ekipman, uygun bir test düzenek üzerine yerleştirilir.
 • Bağlantılar ve Konfigürasyon: Ekipman ile test ekipmanı arasındaki bağlantılar sağlanır.
 • Test Seviyelerinin Belirlenmesi: Belirli test seviyeleri belirlenir. Bu seviyeler, belirli bir enerji içeriğini ve frekans bileşenlerini içerir.
 • Darbe Uygulama: Test seviyelerine göre belirlenen darbeler, test edilen ekipmana uygulanır.
 • Değerlendirme: Darbe uygulandıktan sonra, test edilen ekipmanın performansı değerlendirilir. Ekipmanın fonksiyonları, bağlantıları ve diğer önemli özellikleri test edilir.
 • Test Sonuçlarının Belirlenmesi: Test sonuçları, test edilen ekipmanın belirli test seviyelerini geçip geçmediğini belirlemek için kullanılır. Belirlenen kriterlere uygunluk değerlendirilir.
 • Raporlama: Test prosedürü tamamlandıktan sonra, elde edilen veriler bir test raporu halinde belgelenir. Rapor, ekipmanın test sonuçları, kullanılan test seviyeleri ve diğer ilgili bilgileri içerir.
 • Bu test, elektrikli ve elektronik ekipmanın hızlı geçici gerilimlere karşı dayanıklılığını değerlendirerek, ekipmanın EMC gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılır.

Elektrik ve elektronik ekipman, endüstriyel ortamlarda ve enerji şebekelerindeki hızlı geçici darbelere karşı dayanıklılıklarını belirlemek amacıyla IEC 61000-4-4 standardına göre test edilir. Örneğin, bir kontrol panelinin veya otomasyon ekipmanının enerji hattına bağlı olduğu düşünülsün.

Test Cihazları ve Konfigürasyon: Darbe Jeneratörü: Standarttara uygun bir darbe jeneratörü, belirli enerji seviyelerinde ve belirli frekansta hızlı geçici darbeleri üretebilmelidir. Bağlantılar: Test düzenekleri, darbelerin ekipmana enerji hattı veya sinyal hatları üzerinden uygulandığı durumları simüle eder.

Test Parametreleri: Test Seviyeleri: Örneğin, 2 kV ile 4 kV arasında değişen darbe seviyeleri belirlenebilir. Darbe genişliği, tepe akımı ve tepe gerilim gibi parametreler standartlarda tanımlanır.

Test Frekansı: Darbeler genellikle belirli bir frekansta (örneğin, 5 kHz) tekrarlanır

Test Prosedürü: Ekipman, darbelerin uygulanacağı enerji hattına veya sinyal hatlarına bağlanır. Darbeler belirlenen test seviyelerinde ekipmana uygulanır. Ekipmanın tepkileri, fonksiyonları ve bağlantıları gözlemlenir ve kaydedilir.

Test Sonuçları: Ekipmanın test seviyelerini geçip geçmediği belirlenir. Gözlemler ve ölçümler, ekipmanın hızlı geçici darbelere karşı dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılır.

Değerlendirme: Ekipmanın test sonuçları, standartlarda belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Ekipmanın belirlenen test seviyelerini geçmesi, EMC gereksinimlerine uygunluğunu gösterir.

EN 61000-4-4 Testi / IEC 61000-4-4 Test

IEC 61000-4-4 Testi, elektrik ve elektronik ekipmanın Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) kapsamında hızlı geçici darbeye karşı direncini değerlendirmek için kullanılan bir test standardıdır. Bu test, hızlı geçici darbe etkilerine maruz kalmanın ekipmanın çalışmasını etkileyip etkilemediğini belirlemek ve ekipmanın bu tür darbelerden kaynaklanan elektromanyetik girişimlere karşı direncini kontrol etmek amacıyla yapılır.

 • EN 61000-4-4 ile ne amaçlanmaktadır? Elektrik ve elektronik ekipmanın hızlı geçici darbelere karşı direncini değerlendirmek. Ekipmanın normal çalışma şartlarında veya diğer dış etmenlere maruz kaldığında hızlı geçici darbelerin neden olduğu elektromanyetik bozulmalara karşı direncini belirlemek. EMC gereksinimlerine uygunluğu değerlendirmek.
 • EN 61000-4-4 hangi cihazlar için uygulanır? IEC 61000-4-4, çeşitli endüstriyel, ticari ve ev kullanımı gibi birçok elektrik ve elektronik cihazı kapsar. Bu cihazlar arasında enerji dağıtım ekipmanları, kontrol panelleri, endüstriyel otomasyon ekipmanları, medikal cihazlar ve tüketici elektroniği bulunabilir.
 • EN 61000-4-4 testinin yasal zorunluluğu nedir? IEC 61000-4-4, birçok ülkede EMC direktiflerine (örneğin, Avrupa Birliği EMC Direktifi) ve yerel düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla bir test gerekliliği olarak kabul edilmektedir. Bir ürünün pazara sürülmeden önce bu tür testlere tabi tutulması, ürünün elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygunluğunu gösterir ve pazar erişimini sağlamak için genellikle yasal bir gerekliliktir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan İletim Yoluyla Bağışıklık Testleri (Conducted Immunity Test) kapsamında; Elektriksel Hızlı Geçici Rejim veya Ani Darbeye Karşı Bağışıklık Testi (EFT Test) yani BURST Testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.