Doğrayıcı (Rondo) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Doğrayıcılar, beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, belirli miktarlardaki et, peynir, sebze ve diğer gıda maddelerini, bir kap içerisinde döner kesici bıçakları vasıtasıyla ince ince doğramak için tasarlanmış elektrikli cihazlardır. Özellikle ev ve benzeri yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde beyaz eşya firmaları değişik tip ve modellerde bu elektrikli mutfak makinelerinden üretmektedir.

II. AMAÇ:

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen doğrayıcıların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra, marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

  1. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
  4. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı
  5. TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-14: Mutfak Makineleri İçin Özel Kurallar Standardı, kapsamında hazırlanmıştır.

IV. TEKNİK BİLGİLER:

Doğrayıcılar sarımsak, maydanoz, fındık, ceviz, bebe maması gibi sert gıdaların parçalanmasında veya doğranmasında kullanılır.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

  1. Hareketli kesici döner parçaların parmaklara zarar verme riski
  2. Uzun süre çalıştırmada aşırı ısınma ve yangı riski