Sanayi Tipi Yumurta Mikseri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; gıda sanayiinde ve imalathanelerde kakao, un, şeker, yağ, yumurta vb. çeşitli maddelerin işlenmesinde kullanılan 5 litre* (*:5 litrenin altındaki hacimler için EN 60335-1 ve EN 60335-2 uygulanabilir) veya daha büyük kapasiteli ve 500 litre veya daha küçük kapasiteli döner kazanlı yumurta mikserlerinin tasarım ve imalatı için güvenlik ve hijyen kurallarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/ yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 454 Gıda İşleme Makinaları-Döner Gezici Karıştırıcılar-Güvenlik ve Hijyen Özellikleri

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SANAYİ TİPİ YUMURTA MİKSERİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Bu rehber kapsamında yer alan yumurta mikserlerinin kullanım amacı, çeşitli malzemeleri yüklemek (besleme) ve mikser kolu vasıtasıyla çırpmaktır.

Yumurta mikserleri kâse hacimlerine bağlı olarak iki kategoride sınıflandırılır:

 • Sınıf 1: 5L’ye eşit veya 5L’den büyük, 10L’den küçük hacme sahip kaseli mikserler
 • Sınıf 2: 10L’ye eşit veya 10L’den büyük, 200L’den küçük hacme sahip kaseli mikserler Bir mikserde farklı kapasiteli kaseler kullanılıyorsa, mikser sınıfı en büyük hacimli kasenin boyutu ile belirlenir.

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Dönen parçadan kaynaklanan risk
 • Yakalama tehlikesi
 • Makaslama tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik çarpma tehlikesi
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla teması (dolaylı temas) sonucunda oluşabilecek tehlikeler
 • Kontrol ünitesinde arıza tehlikesi
 • Çalışma sırasında kısa devre, kopma tehlikesi

Diğer Tehlikeler:

 • İşitme kaybı tehlikesi
 • Makine çalışır durumdayken yapılmaması gereken temizleme ve bakım tehlikesi
 • Hijyenik olmayan tasarımdan dolayı mikrobik veya yabancı madde kirliliği tehlikesi