Çalı Biçme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I.GİRİŞ:

Bu çalışma, ev ve hobi bahçelerindeki çit ve çalıların kesilmesi ve kısaltılması için bir veya daha fazla karşılıklı, doğrusal kesici bıçak ağzı kullanan, çalıları ve çitleri düzenlemek için tasarlanmış olup, makinanın kullanımına ilişkin gerekli eğitimi almış bir operatör tarafından kullanılmaktadır.

grey

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN ISO 60745-1 Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Kurallar,
 • TS EN ISO 60745-2-15 Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler – Güvenlik-Bölüm 2-15: Çalı biçme aletleri için özel kurallar,
 • TS EN ISO 10517 Elle tutulan motorlu çalı makası-Güvenlik,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÇALI BİÇME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Çalı Biçme Makinası, ev ve hobi bahçelerindeki çit ve çalıların kesilmesi ve kısaltılması için bir veya daha fazla karşılıklı, doğrusal kesici bıçak ağzı ile çalıları ve çitleri düzenlemek için bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarımlanmıştır. Makina, makul öngörülebilir yanlış kullanma durumunda bile kişilere veya etrafındakilere tehlike yaratmayacak, normal kullanımda fonksiyonlarını güvenle yerine getirecek biçimde yapılmalıdır. Mümkün olduğu ölçüde, aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler giderilmiş olmalıdır.

Çalı Biçme Makinası, sağ eli arka tutamak üzerinde ve sol eli de ön tutamak üzerinde olan, talimat el kitabında sağlanan güvenlik kurallarını okumuş ve anlamış olan ve uygun kişisel koruyucu teçhizatı (KKT) kullanan sadece bir operatör tarafından kullanılması amaçlanan taşınabilir, içten yanmalı benzin motorlu olabildiği gibi, aynı zamanda tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, elektrik motoru ile çalışır.

Kesici bıçak, kesme ünitesinin bir kırpıcı plakaya ya da diğer bıçak dişine karşı kırpma işlemiyle kesme yapan, bıçak dişine sahip bölümüdür.

Kesme ünitesi, kırpıcı plaka ve kesici bıçağın veya iki kesici bıçağın, kesme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan tüm parçalarla birlikte monte edilmesiyle oluşan bölümdür. Tek ya da çift taraflı olabilir.

Ön kulp, kesme ünitesinde veya kesme ünitesine doğru yerleştirilmiş kulptur

Arka kulp, kesme ünitesinden en uzak noktaya yerleştirilmiş kulptur.

Bıçak dişi, kesme eylemini gerçekleştirmek için bilenmiş bıçağın kesici parçasıdır.

Maksimum motor çalışma hızı, normal kullanıma uygun olarak ayarlanan kesme ünitesi çalışırken elde edilen en yüksek motor hızıdır.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

Mekanik Tehlikeler

 • Koruma mahfazaları, kapaklar, koruyucuların öngörüldüğü amaçlar için yeterli mekanik dayanıma sahip olmamasından doğacak tehlikeler
 • Operatör parmaklarının ve elinin kesici bıçak ile temas tehlikesi
 • Uygun kıyafet ya da kişisel koruyucu giyilmemesinden kaynaklanabilecek dolanma tehlikeleri
 • Tutma kulplarının her birinin tek elle kavranabilecek yüzeylerinin yeterli olmamasından ve titreşimden kaynaklanabilecek tehlikeler

Elektriksel Tehlikeler

 • Yalıtım fonksiyonunu yerine getiremediği takdirde, kullanıcının tehlikeli gerilim nedeniyle elektrik çarpmasına maruz kalması tehlikesi
 • Elektrik kablolarının aşınacak şekilde metal ve sıcak yüzeylerle temasının önlenmemesinden doğabilecek tehlikeler

Gürültü Tehlikeleri

 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri
  Şekil

grey