Ekmek Yapma Makinası – CE belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Ekmek yapma makinaları, beyan gerilimi 250V’dan daha fazla olmayan, fırında pişirme, kızartma ve ızgara yapma gibi bir pişirme fonksiyonu bulunan, ev tipi amaçlar için tasarlanmış elektrikli cihazlardır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen ekmek yapma makinaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespitinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
 • TS 2005 EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardı,
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. TEKNİK BİLGİLER

Ekmek yapma makinaları, içine gerekli malzemeler konularak hamur yoğurma, mayalama ve pişirme işlemlerini otomatik olarak yapan elektrikli cihazlardır.
Dört ana parçadan oluşmaktadır:

 1. Pişirme Haznesi
 2. Elektronik Gösterge Paneli
 3. Isıtıcı Rezistans
 4. Motor

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Elektrik çarpması
 2. Rezistans arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski