Enjeksiyon Makinası CE Belgesi

Enjeksiyon Makinası CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; farklı ağırlıklarda, ana motor güçlerinde, enjeksiyon basınçlarında, plastikleme kapasitesine sahip plastik enjeksiyon makinalarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 201 Lastik ve Plastik Makinaları- Enjeksiyon Kalıplama Makinaları- Güvenlik Kuralları

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ENJEKSİYON MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Plastik enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin yüksek basınç altında bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir. Enjeksiyon yönteminin esası, tanecikli yapıdaki ham malzemenin ısıtılmakta olan silindirden eritilerek geçirilip ucundaki memeden kapalı kalıp boşluğuna doğru itilmesi şeklindedir. Bu metot ile en küçük parçalardan, otomotiv sektör parçalarına, plastik mobilyalara kadar çok çeşitli kategorilerde plastik parçalar imal edilebilir. İşlemin gerçekleştirildiği makineye enjeksiyon makinesi denir.

Enjeksiyon Makinası Üniteleri:

 • Enjeksiyon Ünitesi
 • Mengene Ünitesi
 • Tahrik Ünitesi
 • Kontrol Sistemi

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Esnek hortumlardan kaynaklanan riskler
 • Hidrolik, pnömatik basınçtan dolayı oluşacak kaçak sıvıların neden olduğu deri ya da gözde oluşabilecek yaralanmalar
 • Uygun olmayan ekipman kullanımı nedeniyle yaralanmalar
 • Makinanın hareketli parçalarından kaynaklanan darbe, kırma, kesme riskleri
 • Makinada kullanılan fiş ve benzeri şeylerden kaynaklanan düşme riskleri

2. Termal Tehlikeler:

 • Isı sistemi hortumları ve bağlantı parçaları ile havalandırma sisteminden çıkan sıvıdan kaynaklanan yanık ve haşlanma riskleri
 • Gazlar, duman ve tozlardan kaynaklanan riskler

3. Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik çarpması veya iletken parçalara temastan dolayı oluşabilecek yanıklar
 • Kontrol devrelerinin elektromanyetik arızalarından oluşan riskler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

4. Gürültü tehlikesi

 • Yüksek Lwa gibi gürültü emisyon değerleri