Masaüstü Planya Makinaları – CE Belgesi

Masaüstü Planya Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; kesici bıçakları yardımı ile parçalardan talaşlar kopararak rendeleme yapan, iş parçalarına yüz ve cumba açmak, pahlı yüzey açmak vb. işlemler yapan ağaç işleri makineleri olan masaüstü planya makinalarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • TS EN IS0 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım için Genel Prensipler – Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması
 • TS EN 859+A2 Ağaç İşleme Makinalarının Güvenliği- Elle Beslemeli Planya Makinaları

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. MASAÜSTÜ PLANYA MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada yaygın olarak kullanılan masaüstü planya makinalarının bıçak boyları 20, 25, 30, 40, 50, 60 cm’dir. Makine büyüklüğüne göre 1hp–6 hp gücünde ve 3000 dev/dk6000 dev/dk motorlar bağlanır. Tabla yükseklikleri 75cm – 80 cm aralığındadır. Tabla genişlikleri 20cm–60 cm, tabla boyu 100cm–250 cm arasında değişmektedir. Kesme hızları 30m/sn–40 m/sn, sevk hızları 8m/dk–24 m/dk arasındadır. Bıçak genişlikleri 30mm- 40 mm, bıçak kalınlıkları 3mm- 4 mm arasında değişmektedir.

grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçalardan ve kesici bıçaklardan kaynaklanabilecek riskler
 • İşlem gerçekleştirilen malzemelerin veya kullanılan maddelerin fırlamasından kaynaklanabilecek riskler

Elektriksel Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpması riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpması riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi:

 • Makinaların kayması veya devrilmesi sonucu oluşabilecek riskler
 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı riski