Makine CE Belgesi

Makine CE Belgesi

Makine, dişlisi ve mil’i bulunan ve en az bir parçası hareket eden, aldığı enerji ile çalışan sisteme makine denir. Canlıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran makineler “Makine Emniyet Yönetmeliğine” ve “Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine” bağlıdır. Alçak gerilim cihazları yönetmeliğine bağlı olmasının sebebi Makinelerin elektrikle çalışmalarından kaynaklıdır.

Makine CE belgesi, Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “Onaylanmış kuruluşlar” tarafından verilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar ilgili yönetmelikler kapsamında Makineler için CE belgesi düzenlemektedir. CE belgesine sahip üreticiler ürünlerine CE işareti iliştirebilir. CE işareti AB birliğinin zorunlu yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan makinelere iliştirilen işaret olduğu için Avrupa birliği pazarında bu işaret taşıması firmalar için yasal bir zorunluluktur.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; (2006/42/AT) makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makine CE belgesi almak için Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/EC Direktifi) kapsamındaki standartlara uygun olmalıdır. Femko belgelendirme, bu yönetmelikler kapsamında firmalar için CE belgelendirme hizmetleri vermektedir. Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.