Saç Kurutma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Evlerde ve güzellik salonlarında sıklıkla kullanılan elektrikli saç kurutma makinesi, ortam havasını gövdesi içindeki rezistanslı parçaların içinden geçirerek ısıtır ve bir dönen pervane aracılığı ile basınçla bir kanaldan dışarı doğru verir.

II. AMAÇ

Bu çalışma izde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen elektrikli saç kurutma makinesinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/ model bazında ürünlerin tespit edilmesinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC)
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standard,
 • TS 374 EN 60335-2-23 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 2-23: Deri veya Saç Bakım Cihazları için Özel Kurallar Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Saç kurutma makinesi kullanım alanına göre çeşitli tip ve güçlerde yapılmaktadır. Şayet saç kurutma makinesi kuaförlerde, güzellik salonları gibi yerlerde kullanılacaksa güç ve yapısı biraz daha büyük olur. Güzellik salonlarında kullanılan makinelerin güçleri 20002500 Watt civarındadır. Bunlara profesyonel saç kurutma makineleri denir. Taşınabilir saç kurutma makinelerinin güçleri ise 150 Watt ile 2000 Watt arasındadır.

Saç kurutma makinelerinin başlıca parçaları şunlardır:

 1. Gövde
 2. Isıtıcı (Rezistans)
 3. Motor
 4. Pervane
 5. Kademe Anahtar
 6. Dar fön (Ondüle) başlığı
 7. Difüzör

Bilindiği gibi saç kurutma makineleri rezistansa verilen elektrik enerjisinin ısıya dönüşmesi nedeniyle, oluşan ısının dışardan alınan havanın motor ve pervane vasıtası ile dışarıya üflemesi sonucu saçların kurutulması ve şekillendirilmesi amacıyla kullanılır. Devrede kullanılan termik ise herhangi bir nedenle aşırı akım çekmesi ya da o bölgenin aşırı ısınması durumunda devreyi açar ve makineyi durdurur. Dar fön başlığı ile makinenin gövde uç kısmına takılan ve içeride oluşan havayı daha dar bir alandan geçirmek suretiyle daha fazla basınç elde ederek saçlara nüfuz etmesi sağlanır. Difüzör ise makinenin ön gövdesine takılan ve hava geçiş delikleri bulunan bir aparat olup, daha çok yoğun saçı olanların saç diplerine sıcak havanın üflemesi ile saçların daha çabuk kurutulması amaçlanır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Isıtıcının (rezistans) ve termiğin arızalanması ve iyi çalışmaması sonucu yangın riski
 2. Yanlış kullanım sonucunda cilt ve saçta yanma riski
 3. Elektrik kaçağı riski