Makina CE Belgesi Nasıl Alınır?

Makina CE Belgesi Nasıl Alınır?

Makina bir enerjiyi farklı bir enerjiye dönüştüren ve hareketli parçaları ile hareket eden donanımların birleşmesinden oluşan sisteme makina denir. Malları işlemede kullanılan makinalar insan ve hayva nsağlığı olmak üzere çevreyi de korur. Doğayı ve tüm çevreyi koruyan tüm makinalar CE işareti taşır. CE işareti taşıyan makinalar Avrupa birliğinin hazırladığı direktiflere ve bu direktiflere bağlı olarak Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından hazırlanan Makina emniyet yönetmeliğine uyduğunu gösterir.

2006/42/AT Makina emniyet yönetmeliğinin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makina üretimi yapan firmalar ürünlerine CE belgesi alıp ve CE işareti iliştirmek zorundadırlar. Yasal bir zorunluluk olan CE belgesi ile üretilecek ürünler Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olurlar. Makina üreten firmalar Türkak tarafından akredite olmuş Onaylanmış kuruluşlara başvurarak makinaları için CE belgesi alabilirler.

Makina CE belgesi konusunda uzman olan Femko CE belgesi konusunda üretilen makinalara AT Tip incelemesi ve gerekli diğer tüm incelemeleri yaparak AB direktiflerine ve Makina emniyet yönetmeliğine uygunluğunu denetleyerek CE belgelendirme hizmetini verir. 2006/42/AT makşna emniyet yönetmeliğine uygun olan makinalar Onaylanmış kuruluş olan firmamız tarafından CE belgesi verilir. CE belgesi alan üretici firmalar ürünlerine CE belgesi iliştirebilirler.

Femko alanında uzman mühendis ekibi ile CE belgesi hususunda firmalara yardımcı olmaktadır. Türkiyenin en iyi belgelendirme kuruluşlarından biri olan Femko makina üreten firmalar için Makina güvenlik testleri, Teknik dosyayı denetleme, AT Tip incelemesi gibi profesyonel hizmetler sunmaktadır.