Depo Arşiv Raf Sistemleri Muayenesi

Depo Arşiv Raf Sistemleri Muayenesi

Depo arşiv raf sistemleri adından da anlaşılacağı gibi arşiv depolarında dosyaları düzenli bir şekilde sıralamaya yarayan sistemdir. Arşivdeki dosyaları hem sıralamak demde doğal afetlerden su baskını gibi afetlerden koruma amacıyla kullanılır.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan raf sistemleri küçük alanlarda büyük arşivleri düzgün bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Arşivdeki dosyaları uzun süre saklamaya yarayan raf sistemleri kontrolleri yapıldığı sürece uzun süre dayanabilir. Depo arşiv raf sistemleri İlgili yönetmelik gereğince mutlaka kontrolleri yapılmalıdır.

Arşiv depolarında bulunan rafların kontrollerinin yapılması olası kazaları engeller. Raflarda oluşabilecek metal yorgunluğunu ve diğer hasarları önceden tespit etmek için rafların mutlaka termal kamera vb. cihazlarla kontrollerinin yapılması gerekir. TS EN 15635 standardına göre yapılan raf kontrolleri yapılmalıdır.

Arşiv depolarında onaylanmış kuruluşun yapacağı kontroller şöyle; rafların metal yorgunluğunu ölçme, rafların zemine tam oturup oturmadığını kontrol etme, raflara gereğinden fazla yükün yüklenmesi gibi kontroller yapılarak rapor hazırlanır. Onaylanmış kuruluş raporu ilgili yönetmelik ve standarda göre hazırlayarak ilgili firmaya sunar.

Femko Belgelendirme, kuruluşumuz uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kontroller sonucunda firmalar için rapor hazırlar.