Zeytin Hasat Makinası – CE Belgesi

Zeytin Hasat Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma, zeytin hasadında kullanılan elektrikli veya içten yanmalı motor ile çalışan silkeleme makinalardan dala takılarak sarsma hareketiyle ya da toplayıcı kafasındaki özel çubuklar ile kullanılan zeytin silkeleme makinalarının tasarım ve imalâtı için gerekli olan emniyet kuralları ve kullanımdan doğan tehlikelerin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemleri kapsamaktadır.

Zeytin hasat makinası yüksek zeytin dallarındaki ürünlerin toplanması için son derece kolaylık sağlamaktadır. İhtiyaca göre değişik çubuk uzunluğu ve çubuk sayısı ile hasadın kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanır.

grey

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması sonucu gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) (MEY),
 • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT),
 • Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT),
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 786+A2 Bahçe Ekipmanları-Elektrik Gücü ile Tahrik Edilen, Yaya Kumandalı ve Elle Tutulan Çim Makasları ve Kenar Çim Makasları-Mekanik Güvenlik,
 • TS EN 50636-2-91 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için-Bölüm 2-91: Arkasından Yürünen ve Elde Taşınarak Kullanılan Çim Biçme Makinaları ile Çim Kenarı Düzeltme Makinaları için Özel Kurallar,
 • TS EN ISO 11806-1 Tarım ve Orman Makinaları-Taşınabilir, Elle Tutulan, Motorlu Çalı Kesiciler ve Ot Biçiciler için Güvenlik Kuralları ve Deney İşlemi-Bölüm 1: Entegre İçten Yanmalı Motorla Donatılan Makinalar.

IV. ZEYTİN HASAT MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ağaçları hasat etmenin bir yöntemi de dalları silkelemektir. Ancak bilinçsizce yapılan silkeleme işlemi ağacın dallarına zarar vermektedir. Günümüzde kullanılan hasat makinaları içerisinde ağaç dallarını kolayca silkelemeye yarayan makinalar da bulunmaktadır. Silkeleme makinası olarak adlandırılan bu cihazlar sayesinde ağaçtan toplanacak ürünler ağaç dallarına zarar vermeden ve çok daha hızlı bir şekilde, üstelik bedensel yorgunluğa da neden olmadan toplanmaktadır.

Zeytin hasadında kullanılan her bir makinanın genel adına zeytin hasat makinası denir. Bu ana grubun bir alt grubu olan ise zeytin silkme makinalarıdır. Dala takılarak sarsma hareketiyle kullanılan zeytin silkme makinaları benzin motorlu sırt tırpanı ile optimize kullanılan zeytin silkme aparatlarıdır.

Taraklı Zeytin Silkme Makinası bir zeytin hasat döneminde en çok tercih edilen makina grubudur diyebiliriz. Bu tür makinalarda üç farklı çalışma sisteminden bahsedilebilir. Bunlar; benzinli zeytin silkme makinaları, akülü zeytin silkme makinaları ve havalı sistemde diyebileceğimiz ancak asıl adı pnömatik olan zeytin silkme makinalarıdır.

grey

Tercih sıralamasına göre en başta akülü modeller gelmektedir. Sebebi ise kullanım kolaylığından kaynaklanmaktadır. Hafif yapısı sayesinde kullanıcıyı yormamakta ve uzun süreli çalışmalar yapılabilmektedir. Benzinli modelleri, akülüler ile hemen hemen aynı yapıdadır. Güç açısından kuvvetli makinalar olmakla birlikte motor ağırlığı bulunmaktadır. Pnömatik bir sistem kurulu ise kullanılabilir olan makinalar da vardır. Ancak kompresörlü bir sistem olan pnömatik ekipmanlar var ise çok amaçlı dahi kullanılabilmektedir.

grey

Elektrikli modele alternatif olarak sunulan kompresör tahrikli pnömatik hasat makinaları özellikle düz arazide zeytin yetiştiren çiftçilere tavsiye edilmektedir. Elektrikli modeller ile kıyaslandığında, pnömatik sistem daha yoğun güç ürettiğinden, yapılan hasadın kapasitesi elektrikli modellerden daha yüksektir. Bunun yanı sıra ürünün en büyük avantajı elektrikli modeller gibi toplanan zeytine zarar vermemesidir. Toplayıcı kafasındaki özel çubuklar ile ürün hiç zedelenmeden hasat işlemi gerçekleştirilmektedir.

Makina İşaretlemesi için Kabul Edilebilir Semboller

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Makina veya çalışma parçalarının neden olduğu mekanik arızalar
 • Motor kumanda sistemi veya kumanda arızasından kaynaklanan tehlikeler (Beklenmedik şekilde çalışmaya başlaması)

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrikle temas (doğrudan veya dolaylı
 • Elektrostatik olay
 • Isı radyasyonu veya erimiş parçacıkların püskürtülmesi ve kısa devreden kaynaklanan kimyasal etki, aşırı yükleme, vb. gibi diğer olaylar
 • Elektrikli ekipmanda haricî etkilenme

Isıyla İlgili Tehlikeler

 • Şahısların, alev veya patlamalarla teması ve ısı kaynaklarının yarattığı radyasyon etkisiyle oluşan muhtemel yanıklar ve haşlanmalar (kazaen temastan dolayı oluşan yanıklardan kaynaklanan yaralanmalar)
 • Sıcak veya soğuk çalışma şartlarından kaynaklanan sağlık sorunları

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler

Makina tasarımında ergonomik prensiplerin göz ardı edilmesiyle ilgili tehlikeler (insan yeterliliği ve özellikleriyle uyuşmayan makina tasarımı):

 • Sağlıksız duruş veya aşırı çaba sarf edilmesi
 • İnsan ayak-bacak ve el-kol anatomisinin gerektiği şekilde göz önünde tutulmaması
 • Kişisel koruyucu teçhizat kullanımının önemsenmemesi
 • Çalışma sahası aydınlatmasının yetersiz olması
 • Aşırı ruhî yüklenme, stres, vb.
 • İnsan hatası

Enerji Kaynağı Makina Parçalarının Arızası veya Diğer Arızalarla İlgili Tehlikeler:

 • Enerji kaynağındaki arıza (enerji ve/veya kumanda devrelerindeki)
 • Beklenmedik şekilde sıvı püskürmesi veya makina parçalarının fırlaması
 • Kumanda sistemindeki arıza veya düzensiz çalışma (beklenmedik başlama, beklenmedik tekrar çalışma)
 • Uyumsuzluk hataları
 • Devrilme, makina dengesinin beklenmedik şekilde bozulması

Gürültü ile İlgili Tehlikeler:

 • İşitme kaybı (sağırlık), diğer fizyolojik bozulmalar (denge ve dikkat kaybı)
 • Konuşarak haberleşmede girişim, akustik sinyaller, vb. etkileşimler
 • Titreşimle ilgili (nörolojik değişiklik ve damar bozuklukları ile sonuçlanan) tehlikeler