Zeytin İşleme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; gıda işleme endüstrisinde kullanılmakta olan zeytin işleme makinalarının tasarım ve imalatı için güvenlik ve hijyen kurallarını kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler, ev ve benzeri yerlerde kullanılan ve elde taşınabilen makinaları kapsamaz. İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standardın yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen zeytin işleme makinaları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının yaygın olması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/standartlar kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standarda dayanılarak hazırlanmıştır: • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY) • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU) • TS EN 12852+A1 Gıda İşleme Makinaları-Gıda İşleyiciler ve Parçalayıcı-Karıştırıcılar-Güvenlik ve Hijyen Kuralları

IV. ZEYTİN İŞLEME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu kapsamda yer alan zeytin işleme makinalarının kullanım amacı, çeşitli özellikteki zeytinleri yüklemek (besleme), yıkamak, ayırmak, işlemek, boşaltmak ve temizlik işlemleridir. Bu çalışma, genellikle değişebilen süredeki çevrimlerde yapılır. Malzemeleri ilave etmek veya kazanı kazımak ve numune almak için bazen elle çalışma gerekebilir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler

 • Makinanın etrafındaki alan: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, vs.)
 • Kesici-ayırıcıların kullanılması: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, eller, kollar, vs.)

2. Elektriksel Tehlikeler

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

3. Denge Kaybı Tehlikeleri:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi

4. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle oluşan fiziki zarar kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.