Yürüyen Merdiven – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, günümüzde insan trafiğinin yoğun olduğu iş merkezlerinde, büyük mağazalarda, otellerde, toplu ulaşım alanlarında, dik eğimli tepelerde vs. insan naklinin sürekli ve güvenli olarak sağlanması için yaygın olarak kullanılan yürüyen merdivenlerin montaj, çalıştırma, bakım ve muayene işlemleri esnasında meydana gelebilecek kaza risklerine yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler, devre dışı olsalar dahi sabit merdiven olarak kabul edilmeyen yürüyen merdivenleri de kapsamaktadır.

Öte yandan bu rehber aşağıdakileri kapsamaz:

 • Sismik aktivitelerden kaynaklı tehlikeler
 • Spiral yürüyen merdivenler
 • Yürüyen bantlar

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standartların yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen yürüyen merdivenler için uygulanabilirdir.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, farklı kullanım alışkanlıklarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin hizmete sunulmasının ve kullanılmasının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Bu rehber, aşağıda sıralanan Yönetmelik ve Standartlara ve teknik rapora dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 115-1+A1 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar için Güvenlik-Bölüm 1: Yapım ve Montaj
 • TS EN 115-2 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar için Güvenlik-Bölüm 2: Mevcut Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların Güvenliğinin İyileştirilmesi için Kurallar
 • TS EN 13015+A1 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı-Bakım Talimatları için Kurallar
 • TS EN 12016 Elektromanyetik Uyumluluk-Asansörler, Yürüyen Merdiven ve Bantlar için Ürün Aile Standardı-Bağışıklık
 • TSE CEN/TR 115-3 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlarda Güvenlik-Bölüm 3: EN 115:1995 ve Tadilleri ile EN 115-1:2008 Arasındaki İlişki

4. YÜRÜYEN MERDİVEN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Devamlı yürüyen yönlendirici konveyörler olarak yaygın bir kullanım alanına sahip olan yürüyen merdivenler, temel olarak aşağı ve yukarı yönde insan taşımaya yarayan, basamaklı, sonsuz hareketli, elektrik tahrikli ünitelerdir. Bir yürüyen merdivenin yapısı temel olarak, üst, alt ve orta kısım olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu kapsamda, bir yürüyen merdiven genellikle aşağıda belirtilen kısımlardan meydana gelir (Şekil 1):

 • Yürüyen Merdivenler için Güvenlik İşaretleri: Yürüyen merdivenlerde güvenli kullanımı tesis edebilmek için aşağıdaki gibi bazı güvenlik işaretleri yer almalıdır:

grey grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Normal olarak kullanıcıların ulaşamayabileceği makinanın hareketli kısımları (tahrik ünitesi, tırabzan direği, vb.) ile temas
 • Tırabzan ile korkuluk arasında parmakların ezilmesi ve kesilmesi
 • Bina yapıları (duvar, tavan, çift çapraz düzenlenmeleri) veya bitişik yürüyen merdivendeki kişilerin çarpışması sonucunda ortaya çıkan bedenlere gelen etki
 • Bitişik koruyucu profil kısımlarının kesme tehlikesi
 • Tırabzan başlangıcında korkuluklara doğru çekme • Pervaz ve basamaklar arasında, taraklık ve basamak arasında yakalama (kaptırma)
 • Döşeme ve tırabzan arasında yakalama (kaptırma)
 • İki basamak arasında sıkışma

Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı uçlara kişilerin teması
 • Dolaylı temas
 • Yetersiz acil durdurmalar
 • Elektrik bileşenlerinin yanlış montajı
 • Elektrostatik olay
 • Elektrik ekipmanlarındaki harici etkiler

Yangın Tehlikesi:

 • Kiriş içindeki yanabilir malzemelerin birikmesi, tahrik edicilerin aşırı yüklenmesi ve kablo yalıtım malzemesi sonucu yangın tehlikeleri ortaya çıkabilir

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler: Aşağıda belirtilenler nedeniyle tehlikeli durumlar oluşabilir:

 • Kullanıcılar için ihmal edilen ergonomik boyutlar (korkuluk yüksekliği, tırabzan genişliği gibi)
 • Çalışma alanlarında ve çalışma alanlarına erişim noktalarında yetersiz aydınlatma
 • Çalışma alanlarında yetersiz alan
 • Ağır yükler için eksik kaldırma donanımı

Kumanda Devresinin Arıza Yapması ile Ortaya Çıkan Tehlikeler: Aşağıda belirtilenler nedeniyle tehlikeli durumlar oluşabilir:

 • Tehlikeli durumlarda durduramama
 • Elektrik hattında kısa devre
 • Elektrik hattındaki aşırı yüklenme
 • Kesinti sonrası makinanın beklenmeyen çalışması
 • Tahrik sisteminin beklenmeyen şekilde tersine çalışması
 • Aşırı hız
 • Durdurma esnasında aşırı yavaşlama

Çalıştırma Esnasında Parçalanma ile Ortaya Çıkan Tehlikeler:

Yürüyen merdivenlerin tasarımı bu rehberde yer alan hususlara uygun yapılsa bile bazı durumlarda belirli tehlikeler ortaya çıkabilir:

 • Kirişte belirlenmiş kullanıcı ve yapısal yüklerden daha fazla kullanıcı ve yüklerin uygulanması
 • Korkuluklara belirlenmiş olandan daha fazla yükün uygulanması
 • Öngörülmemiş yanlış kullanım sonucu basamaklarda belirlenmiş olandan daha fazla yüklerin uygulanması
 • Tahrik ünitesinde belirlenmiş olandan daha fazla yükün uygulanması

Kayma, Takılma ve Düşme Tehlikeleri:

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli durumların çoğu, kişilerin kayması ve düşmesi ile ortaya çıkar.

 • Taraklık plakası ve döşeme plakası üzerinde, basamaklar üzerinde kayma
 • Tırabzan hızı sapmasının (ayakta durma dahil) sebep olduğu düşme
 • Hareket yönünün değişiminin sebep olduğu düşme
 • Artan hızlanma/yavaşlamanın sebep olduğu düşme
 • Makinanın beklenmeyen çalışma veya aşırı hızın sebep olduğu düşme
 • Sahanlıktaki yetersiz aydınlatmanın sebep olduğu düşme

Makinanın Bu Tipi için Tanımlı Tehlikeler:

Birçok tehlike, makinanın tipine bağlıdır. Bunlar aşağıda belirtilenleri içerir:

 • Hatalı basamaklar
 • Kişilerden başka diğer maddelerin nakledilmesi ile yanlış kullanım (alışveriş arabaları veya bavul taşıma, bebek arabaları gibi)
 • Korkuluğun dışında tırmanma
 • Korkuluklar arasında kayma
 • Korkuluklar üzerine tırmanma
 • Tırabzanda sörf yapma
 • Korkuluğa yakın ürün depolama
 • Sahanlıklarda trafik kalabalığının oluşması veya ardışık yürüyen merdivenlerin ara çıkışları
 • Birleşik yürüyen merdivenlerdeki kişi akışının kargaşası
 • Merdiven direği uçlarındaki tırabzanın kaldırılması ve bitişik sabit bariyer veya yürüyen merdiven korkuluğunun üzerine düşme