Dişli Taşlama Tezgahı – CE Belgesi

Dişli Taşlama Tezgahı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; dişli çarkların taşlanması amacıyla üretilen dişli taşlama tezgahlarının tasarımı ve güvenli kullanımına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır.

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

Bu rehber, aşağıda sıralanan yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)

IV. DİŞLİ TAŞLAMA TEZGAHI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Dişli taşlama, belirli bir formda imal edilmiş olan sert aşındırıcı taneler içeren kesici (zımpara taşı) ile iş parçası (dişli çark) üzerinden çok noktadan talaş kaldırma işlemine denir.

grey

Taşlama işleminin yapıldığı tezgahlara da dişli taşlama tezgahları adı verilir. Dişli taşlama tezgahları imalatta özellikle ölçüsel hassasiyeti olan ve yüzey kalitesi yüksek olan imalatlar için kullanılır.

grey

Güç ve hareket iletme elemanlarından olan dişli çarkların, en önemli kısımları bölüm dairesi çapıdır. Çünkü dişli çarklar  bu çapı üzerinde birbirleriyle temas ederek çalışırlar. Bu kısımların hassas işlenmesi, dişlilerin  çalışma verimlerini artırarak güç ve hareketlerin daha rahat iletilmesini sağlar.

Dişli taşlama yöntemleri genel olarak iki çeşittir:

 • Form (biçim) taşlama
 • Çizgisel (yuvarlanma) taşlama

Yuvarlanma yöntemiyle dişli taşlama işlemi, tezgâha tek form  taş  veya iki  çanak taş takılması ile gerçekleştirilir. Dişli çark taşın altında ileri geri hareket ederken, aynı zamanda salınım (yuvarlanma) hareketi de yapmaktadır. Dişli çarkın salınım hareketi, diş profiline uygun olarak tezgâh tablası tarafından gerçekleştirilir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

Makinanın hareketli bölümleriyle (iş parçası, zımpara taşı) temas riski, iş parçası veya zımpara taşı kopması, kırılması ve çapaktan kaynaklanabilecek tehlikeler

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Vücudun elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle vücudun yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Vücudun elektrik çarpma tehlikesi

3. Denge Kaybı Tehlikeleri ve Gürültü Tehlikesi:

Makinanın kayması veya devrilmesi sonucu oluşabilecek riskler ile aşırı gürültüden kaynaklanabilecek tehlikeler

4. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.