Taşınabilir Profil Kesme Makinası – CE Belgesi

Taşınabilir Profil Kesme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ:

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar,
 • TS EN 62841-3-10 Güvenlik kuralları – Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için – Bölüm 3-10: Taşınabilir kesme makinaları için özel kurallar

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. PRfOFİL KESME KESME MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Profil kesme makinaları sağlam bir zemin üzerinde kutu, üçgen ve yuvarlak malzemelerin düz hatlı kesme işleri ile gönyeli kesme işlerinde kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak inşaat ve tadilat işlerinde hızlı ve temiz kesim nedeniyle tercih edilmektedir.

Profil kesme makineleri ile 0 derece ile 45 derece açılar arasında herhangi bir açıda kesme işlemi yapılabilir. Açılı kesimlerde sabitlenen iş malzemesi açı mesnedi yardımıyla istenilen açıya ayarlanır. Profil kesme makinalarında hangi ölçülerde malzeme kesimi yapılabileceği belirtilmelidir.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Aletin dönen parçalarına dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar ve kesme diskine müdahale edilmesinden kaynaklanan yaralanmalar
 • Titreşim tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan kaynaklanan kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden kaynaklanan elektrik çarpma ihtimali

3. Gürültü tehlikesi

 • Yüksek Lwa gibi gürültü emisyon değerleri