Termal Kamera Ölçüm Hizmetleri

Termal Kamera Ölçüm Hizmetleri

Termal kameralar ısı enerjisinin görüntülenmesini sağlayan bir cihazdır. İlk olarak askeri alanlarda kullanılan termal kameralar gelişen teknoloji ile birlikte ticari ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.

Termal kameralar günümüzde ölçüm ve periyodik kontrol hizmeti veren firmalar tarafından kullanılmaktadır. Periyodik kontrol firmaları genellikle Türkak tarafından onaylanmış kuruluşlardır. Onaylanmış yani akredite olmuş firmalar tarafından kullanılan termal kameralar firmalara çok kolaylık sağlamaktadır.

Onaylanmış kuruluşlar termal kameralar ile, büyük ve küçük depolarda kullanılan raf kontrolü, Elektrik tesisatları ve panoların kontrolü ve metal yorgunluğunu ölçmede kullanılmaktadır. Termal kamera ile normalden yüksek aşırı sıcaklık ölçülerek kontrolleri yapılır ve kazaların önüne geçilir.

Termal kamera ölçümleri “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerine” göre yapılmaktadır. Bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan kontroller için onaylanmış kuruluş firmalar için rapor hazırlamaktadır.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Termal kamera ölçümü hizmeti ile tehlikeli durumları raporlar.