Mikrodalga Fırın – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Mikrodalga fırınlar, ev ve benzeri yerlerde yiyecek ve içeceklerin çok kısa zamanda ısıtılmasını sağlayan, besleme gerilimi 250 Voltu aşmayan elektrikli cihazlardır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen mikrodalga fırınlarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD)
  • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
  • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı,
  • TS EN 60335-2-25 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-25: Mikrodalga fırınları (kombine mikrodalga fırınları dahil) için özel kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Genel

Mikrodalga fırınlar; 300 MHz ve 30 GHz frekans aralığındaki bir yada birkaç band (ISM Bandı) kullanılarak oluşturulan elektromanyetik enerjinin (mikrodalga) bir dalga kılavuzu aracılığı ile belirli bir boşluk alana (mikrodalga fırının kullanım alanı) yönlendirilmesi tekniği ile çalışırlar. Mikrodalga enerjisi cam, porselen, kağıt ve plastik gibi çoğu maddelerin içinden kolaylıkla geçebilir. Mikrodalga fırınlar yiyeceklerin ve içeceklerin içerisindeki su moleküllerini hareket ettirmek suretiyle ısı oluşturur ve böylece yiyecek ve içecekler çok kısa zamanda ısınır.

4.2. Piyasada Yer Alan Çeşitli Ürünler

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Cihaz çalışırken kapak açılarak yiyeceklerin elle kontrol yapılmaması
  • Cihaz çalışırken cihaza yaklaşılmaması
  • Cihaz çalışırken camından içeri bakılmaması
  • Elektrik çarpması, yangın ve yanık riski