Delme (Matkap) Tezgahları – CE Belgesi

Delme (Matkap) Tezgahları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; sütunlu matkap, radyal kollu matkap, koordinat tablalı matkap, yatay uçlu matkap, çok uçlu matkap tezgahlarının manuel ve otomatiklerini kapsamaktadır.

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 12717+A1 Takım Tezgahlarında Güvenlik – Delme Makinaları

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. DELME MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Delme makinası: Kesici döner başlık kullanarak soğuk metalde delik açmak için tasarlanmış makinadır.

Manuel delme makinası: Kesici parçanın eksenel hareketi el direksiyonu veya kolla hareket verilip kontrol edildiği makinalardır.

Otomatik delme makinaları: Programlanmış çok opsiyonlu delme işlemleri gerçekleştirebilen makinadır.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici parçadan kaynaklanan risk
 • İş parçasının çarpma tehlikesi
 • Çapak tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik çarpması tehlikesi
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla dolaylı temasından kaynaklı tehlikeler
 • Kumanda sisteminde oluşabilecek arıza tehlikesi
 • Çalışma sırasında kısa devre, kopma tehlikesi

3. Gürültü Tehlikeler:

 • İşitme kaybı tehlikesi