Asansör Boy Fotoseli – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Asansör boy fotoseli, asansörlerde kullanılan ve asansör kat kapısının kapanması esnasında kapıda bulunan kişiyi/nesneyi algılayarak kapının tekrar açılmasını sağlayan elemandır. Asansör boy fotoseli, asansör montaj firmaları tarafından kullanılmakta olup, bulunmaması halinde kullanıcıların yaralanmasına veya ciddi darbe nedeniyle ölümüne yol açabilmektedir.

grey grey

2. AMAÇ

Bu çalışma, asansör boy fotoselinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir.
Asansör boy fotoseline yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Üretici ve ithalatçı bazında piyasanın tanınmasını,
 • Ürünlerin uygunluk seviyelerinin tespitini,
 • Test ve muayene sonucunda verilecek karar aşamasında hangi uygunsuzluklara yönelik hangi yaptırımların uygulanacağı noktasında tutarlılık/oransallık ilkesi doğrultusunda net bir müdahale politikasının oluşturulmasını,
 • Risk teşkil eden firmaların tespit edilmesini,
 • Asansör monte edenlerin ürüne yönelik farkındalıklarının ve bilinç seviyesinin artmasını,
 • Haksız rekabetin önlenmesini,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasını,
 • Riskli ürünlerin piyasadan bertarafını sağlamaktır.

3. DAYANAK

 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği,
 • TS EN 81-1 veya TS EN 81-1+A3 – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları – Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
 • TS EN 12015 – Elektromanyetik Uyumluluk – Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Ailesi Standardı – Emisyon
 • TS EN 12016+A1 – Elektromanyetik Uyumluluk – Asansörler, Yürüyen Merdiven ve Bantlar İçin Ürün Aile Standardı – Bağışıklık standartları ve ilgili yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ASANSÖR BOY FOTOSELİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

1. Fotosel Nedir?

Üzerine ışık düştüğü zaman akım, gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren elemanlara fotosel denilmektedir. Fotosellerin çalışma prensibi fotoelektrik olayına dayanmaktadır. Mor ötesi ışınların; kurşun, arsenik, antimon sülfürleri gibi maddelerin elektronlarının serbest kalarak yayılması neticesi fotoelektrik olaylar meydana gelmektedir. Bu fotoelektrik olayların cereyan ettiği elemanların hepsi fotosel olarak adlandırılmaktadır.

2. Fotoselin Kullanım Alanları Nedir?

Özelliklerine göre değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Sokak lambalarının gün ışığına göre kontrol edilmesi, kapı otomatikleri, matbaacılıkta renk ayrımı, eller bıçak kısmına girdiğinde makinayı durduran sistemler ve asansörleri durduran kumanda sistemleri vb. fotosellerin kullanıldığı alanlardandır.

3. Ürünün Tip ve Modeli Hakkında Bilgi

Işıkla direncin değişmesi veya fotoiletkenlik esasına göre çalışan fotoseller olduğu gibi, gerilim meydana getiren fotoseller de mevcuttur. Gerilim meydana getiren fotoseller diğer fotosellerden daha duyarlı ve üstündür.

4. Asansörde Fotosel Nerelerde Kullanılır?

Fotoseller, asansörlerde kat kapılarının açılıp kapanması esnasında yolcu güvenliği açısından önemli rol oynayan ürünlerdendir. Fotoseller, kabine giren – çıkan yolcu trafiğini denetlemektedir. Kabin içerisinde yolcular katlarını seçmiş bile olsalar kat ve kabin kapılarının kapanması fotoselin vereceği “1 (bir)” ya da “0 (sıfır)” durumuna bağlı olacaktır. Kumanda devresi, fotoseli kapı kapanıncaya kadar sürekli enerji altında tutacaktır. Kapı kapanmaya başladığı andan itibaren herhangi bir cisim, yük ya da insanın ışık barajının önünden geçmesi durumunda “1” sinyal durumu oluşarak kumanda sistemi kat kapısının kanatlarının kapanmasını durdurarak açılma komutu verecektir.

grey

5. Asansörde Kullanılan Fotosel Türleri Nelerdir?

Fotoseller asansörde reflektörlü ya da reflektörsüz olarak kullanmaktadır. Reflektörsüz olanlarda fotosel, kabin girişine yukarıdan aşağıya belirli aralıklarla yerleştirilmektedir. Bununla birlikte yeni asansörlerin çoğunda artık sadece kapı girişini değil kapı önünü de kontrol eden fotoseller kullanılmaktadır. Asansörlerde reflektörlü fotosel kullanılması durumunda ise, fotosel genelde orta boylu bir insanın diz altı hizasına gelecek şekilde yerleştirmektedir. Bu yolcu güvenliğini sağlayacaktır.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1.Emisyona İlişkin

 • a) Bağlantı ucu bozulma gerilimi; fotoselin şebekeye yaydığı Elektromagnetik Enterferans değerlerinin sınır değeri aşması
 • b) Yayılım bozulması; fotoselin havaya yaydığı Elektromagnetik Enterferans değerlerinin sınır değeri aşması
 • c) Harmonik bozulma; fotoselin şebekeye verdiği harmonik akım değerinin sınır değeri aşması
 • d) Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma; fotoselin şebekeye yaydığı titreşim ve kırpışma değerinin sınır değerini aşması

2. Bağışıklığa İlişkin

Bağışıklığın sınır değerler içerisinde olmaması durumunda fotosel işlevini yerine getiremeyecektir.