Sürgülü Vanalar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Sürgülü vanaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini kontrol etmek amacıyla hazırlanmıştır. Sürgülü vanalar akışkanların akışının tamamen kesilmesinde ya da tümü ile açılmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tam açık veya tam kapalı olarak çalışmaları tercih edilir. Başta yangın tesisatları, gemi sanayi, sıcak, soğuk su sistemleri ve sıvı yakıt tesisatları olmak üzere hassas akış kontrolüne ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda profesyonel, yarı profesyonel ve profesyonel olmayan kişiler tarafından kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Sürgülü vanalara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş bir tarama yapılarak piyasadaki mevcut durumun tespit edilmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünlerin ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üreticilerin belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır. 3. DAYANAK Bu Rehber; • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED) ve
 • TS EN 1171 “Endüstriyel vanalar – Sürgülü vanalar – Dökme demirden”
 • TS EN 1984 “Endüstriyel vanalar – Çelik sürgülü vanalar”
 • TS EN 12288 “Endüstriyel vanalar – Bakır alaşımlı sürgülü vanalar”
 • TS EN ISO 16139 “Endüstriyel vanalar-Sürgülü vanalar-Termoplastik malzemeden”
 • TS EN 19 “Sanayi Tipi Vanalar – Metal Vanaların İşaretlenmesi” standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Genel Bilgiler

Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klape, klapeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Sürgülü vananın işlevi esnasında akışı sağlamak için, Klape akışı engellemeyecek şekilde gövde içine çekilir. Hat, tamamen açık ve engelsiz hale gelir. Bu yapı akışa karşı direnci azaltır ve vana boyunca oluşacak olan basınç düşümünü minimuma indirir. Görüntüsüyle bir kapıyı andıran disk, mil ve vana simidiyle hareket kazanır. Bu vanalar akışkanın akış hızını azaltma, kısma veya hassas bir şekilde ayar yapma amaçlı kullanılmaya uygun değildir. Sürgü; tek parça olabileceği gibi, çok parçalı da olabilir. Her iki yönde de akış sağlanması mümkün olabilmektedir.

grey

4.2. Sürgülü Vana Tipleri

a. Mil vidasının Konumuna Göre:

 • i. Mil Vidası Dışta Olan Sürgülü Vanalar
 • ii. Mil Vidası içeride Olan Sürgülü Vanalar

b. Sürgü Cinsine Göre:

 • i. Paralel Sürgülü
 • ii. Kama sürgülü
 • iii. Elastomer kaplı Sürgülü
 • iv. Parçalı kama sürgülü

c. Kullanılan Malzeme Çeşidine Göre

 • i. Çelikten İmal Edilen Sürgülü Vanalar
 • ii. Dökme Demirden İmal Edilen Sürgülü Vanalar
 • iii. Bakır Alaşımlı Sürgülü Vanalar
 • iv. Termoplastik Malzemeden Üretilen Sürgülü Vanalar

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Özellikle yüksek basınçlı akışkanlarda; yahut akışkanın cinsine göre tehlikeli akışkanlar kullanıldığında risk ihtiva edebilmektedir. Sürgülü vanalarda temel risk olası bir patlamadan öte vanada meydana gelecek sızdırma sonucu oluşmaktadır.