Elektrikli Sıvı Isıtma Cihazı (Kettle) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Kettle olarak da isimlendirilen elektrikli sıvı ısıtıcılar, gıda hazırlanmasında sıvı ısıtma amaçlı olarak halkımızca çok yaygın olarak kullanılan cihazlardır.

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli sıvı ısıtıcılarına (kettle) yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için -Bölüm 2.15: Sıvı Isıtma Cihazları için Özel Kurallar Standardı

4. ELEKTRİKLİ SIVI ISITICILARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Binlerce farklı marka ve modelde bulunan elektrikli sıvı ısıtıcıları (kettle), ısıtma vasıtalarının genellikle tek bir haznedeki sıvıyı ısıtması amacıyla kullanılırlar. Bazı modellerde ayrılabilen altlık bulunurken, bazılarında ise ürün tek bir parça halindedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi