Elektrikli Süpürge – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Beyan besleme gerilimi 250 voltu aşmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere amaçlanan vakumlu temizleyicileri ve su emmeli temizleme cihazlarını, merkezi vakumlu temizleyicileri ve otomatik batarya beslemeli temizleyiciler ile benzerlerini kapsamaktadır. Ev, büro ve benzeri yerlerin temizliği için yaygın olarak kullanılan elektrikli süpürgelerin yapısı ve işlevi nedeniyle riskli olmasından dolayı denetiminin sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür cihazlar evlerde, otellerde, bürolarda, okullarda, hastanelerde ve benzeri yerlerde normal oda temizliği için kullanılmaktadır.

Elektrik süpürgeleri 3 ayrı grupta yer almaktadır:

 • Şarjlı elektrik süpürgeleri
 • Kuru elektrik süpürgeleri
 • Islak-kuru elektrik süpürgeleri

2. AMAÇ

Bu rehber; ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
 3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC)
 4. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı,
 5. TS EN 60335-2-2 Temmuz 2011-Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-2: Vakumlu Temizleyiciler ve Su Emmeli Temizleme Cihazları için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Ürünün Tip ve Modelleri Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

Şarjlı Elektrik Süpürgeleri: Ev, büro, mutfak, lokanta gibi yerlerde masa üzerindeki küçük kuru parçacıklar ile ekmek kırıntılarının veya küçük alanların temizlenmesi için kullanılır. Şebekedeki 220 voltu 3-6-12 volta düşüren bir trafo, doğrultmaç devresi, pil şarj devresi, şarj edilebilir pil, DC ile çalışan mini motor ve toz torbasından/filtreden oluşan plastik gövdeli küçük bir araçtır. Cihaz çalıştırıldığında emme ağzından giren tozlu hava toz torbası/filtre vasıtasıyla süzülür. Tozlar torbada/filtrede kalır. Hava, motor üzerinden, yanlarından dışarı atılır. Gelişen teknoloji ile birlikte ıslak- kuru zeminde çalışanlar ile filtreleri yıkanan türleri de vardır. Kablosuz olduklarından kullanım kolaylığının yanında ağırlıkları ortalama 0,5-3 kg civarında olup motor güçleri ise küçüktür. Dezavantajı ise şarj süreleri uzun, çalışma süreleri kısadır.

grey

Kuru Elektrik Süpürgeleri: Ev ve iş yerleri gibi birçok alanda temizlik için kullanılan elektrik süpürgesi, içerisinde monte edilmiş motor, toz torbası/torbasız (filtre) ve hortum grubundan oluşmaktadır. Cihaz çalıştırıldığında, yüksek devirlerde çalışan motor ve fan yardımıyla vakum oluşturulur. Fan, süpürge içinde bulunan vakum odasına sızdırmaz bir şekilde bağlıdır. Vakum odasına bağlı emiş adaptörü yardımı ile vakum, hortum ve borunun ucuna kadar gelmektedir. Hava, emici uç uzatma borusu ve spiral hortumdan toz torbasına girer. Güçleri 500-3000 W arasında olup kablo uzunlukları 8-10 m’ye kadar çıkabilmektedir.

grey

Islak – Kuru Elektrik Süpürgeleri: Islak-kuru elektrikli süpürgeleri hem kuru emme, hem de sıvı emme özelliğine sahip cihazlardır.

grey

NOT-1: Islak-kuru elektrik süpürgeleri püskürtme ve diğer birkaç ilave aparatlarıyla birlikte ev ve iş yerlerinde kullanılan halı yıkama robotu (makinası) durumuna dönüştürülmüştür.

NOT-2: Ticarî olarak kullanılan püskürtücü emici makinalar, 2014/35/AB (LVD) Direktifi kapsamında olmayıp 2006/42/EC MD kapsamındadır. Bu husus, TS EN 60335-1 sayfa 162’de belirtilmiştir.

NOT-3: AB Komisyon çalışmalarında enerji verimliliği ön plana çıktığından dolayı, ilk etapta motor güçlerinin 1600 W, daha sonraki etapta ise 900 W’a düşürülmeleri, gürültü ses seviyesinin ise 80 dB’in altına çekilmesinin hedeflendiği bilinmektedir. Piyasada bulunan bazı elektrik süpürgelerinin gürültü faktörü, motor yapılarının ses emen özelliğinden dolayı 66 dB seviyesindedir.

Halı Yıkama Makineleri: Ev ve iş yerlerinde hem elektrik süpürgesi, hem ıslak emme, hem de halı, kilim çekyat, koltuk vb. yıkama işlerinde kullanılır. Bu tür elektrik süpürgeleri temiz su kabı ve suyu halı üzerine püskürten pompa motoru, dar ve geniş temizleme uçları ilave edilmesinden elde edilmiştir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Motordaki aşırı gürültü nedeniyle ses kirliliğinin olması
 • Tiplerine göre uygun koruma sınıfı ve derecesinde (elektrik ve IP) üretilmemesi durumunda elektriğin kısa devre yapması veya elektriğin gövdeye teması halinde can ve mal kaybına neden olma riski
 • Verimi düşük olan süpürgelerin (enerji verimi-motor verimi-ıslak/kuru emiş gücü) fazla elektrik tüketmesi sonucu hem ülke ekonomisinin hem de kullanıcıların olumsuz etkilenmesi