Mikserler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Mikserler; ev ve benzeri yerlerde gıda maddelerini özel bir kap içerisinde hızlı ve güvenli bir şekilde karıştırmak amacıyla tasarlanmış beyan gerilimi 250 Volttan fazla olmayan taşınabilir elektrikli cihazlardır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen mikserlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespit edilmesinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
  • TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-14: Mutfak Makineleri için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. MİKSERLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Mikserler; belirli hacimdeki bir kap içerisine konulan gıda maddelerini bir elektrik motorunun sabit ya da değişik devirlerde döndürdüğü farklı yapılardaki karıştırıcı aparat (lar) ile kısa sürede karıştırır. Piyasada yer alan mikserler, farklı kullanım alanları için markalara göre değişen yapılardadır.

grey

Cihaz üzerinde elektrik motorunu açıp kapamak için kullanılan bir anahtar ile birlikte bazı modellerde devir anahtarı da mevcuttur.

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
  • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi
  • Cihazın kullanımı esnasında sıvı teması sonucu elektrik çarpma riski