LPG Tüpleri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Piyasaya arz edilen LPG tüplerinin tasarım ve üretim aşamalarında uyulması gereken temel asgari güvenlik şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı): Petrol ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımıdır. Halk arasında “tüpgaz” adıyla bilinen LPG; ısıtma, pişirme ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağıdır. LPG tüplü, dökme ve otogaz olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

2. AMAÇ

 • LPG tüplerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç:
 • Piyasaya arz edilmiş LPG tüplerinin teknik düzenlemesine ve ilgili standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediğinin doğrulanması
 • Aykırılıkların veya uygunsuzlukların hangi kısımlarda yoğunlaştığının incelenmesi
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyelerine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu
 • LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği
 • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(2010/35/AB)
 • LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)
 • TS EN 1439 “LPG Ekipmanları ve Aksesuarları- LPG Tüplerinin Dolum Öncesi, Dolum Esnası ve Dolum Sonrası Kontrol Kuralları”
 • TS EN 1440: “LPG Ekipmanları ve Aksesuarları – Taşınabilir Yeniden Doldurulabilir LPG Tüplerinin Periyodik Muayenesi”
 • TS EN 1442-A1 “Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Çelikten, Kaynaklı-Tasarım ve İmalat”
 • TS 5306 “Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpler-Kusur Tanımları, Hurdaya Ayırma Sınırları ve Tüplerin Tamiri veya Hurdaya Ayrılması”
 • TS 1449 “LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları- Emniyet Gerekleri Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. LPG TÜPLERİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

LPG ülkemizde 1960 yılından beri kullanılmakta olup, 10 milyonu aşkın hane ve işyerinde yemek pişirme, sıcak su temin etme ve ısınma, sanayi işletmelerinde ısıtma, kurutma amacıyla tüketilmektedir(Kaynak: 2012 TOBB LPG Meclisi Sektör Raporu). Ayrıca, Türkiye’de binek arabalarının yaklaşık %21’inde otogaz kullanılmaktadır.

LPG, bütan ve propan gazlarına ve bunların belirli oranlarındaki karışımlarına verilen genel isim olup Türkiye’de evlerdeki tüplerde kullanılan LPG’nin bileşimi %70 bütan, %30 propandan oluşmaktadır. Yüksek yoğunluğu sebebi ile havadan ağır olan LPG hidrokarbon esaslı yanıcı bir yakıttır. LPG renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ancak oluşabilecek bir sızıntının hemen anlaşılması için rafinerilerde özellikle kokulandırılmıştır.

LPG tüpte hem sıvı, hem gaz halinde bulunur. Tüpün bağlı olduğu cihaz kullanılmaya başlandığında, üstte gaz halindeki LPG eksilir. Alttaki sıvı LPG dışarıdan aldığı ısı enerjisi sayesinde buharlaşarak eksilen gaz miktarını yeniden üretir. LPG basınç altında sıvılaştırılmış bir gaz olduğu ve kaynama noktası yaklaşık 0°C olduğu için oda sıcaklığında gaz fazında bulunur. Düşük sıcaklıklarda dahi kolayca buharlaşabilmesi, LPG’yi diğer yakıtlara göre üstün kılan bir özelliktir. Basınç altında kolay sıvılaştırılabildiğinden çelik tüplerle rahatça depolanıp taşınabilir.

LPG tüpleri su kapasitesi 0,5 L ila 150 L olan taşınabilir ve tekrar doldurulabilir kap olup, genellikle anma hacimlerine göre (litre olarak) Tablo 1’ de belirtildiği gibi dört sınıfa ayrılır: (endüstriyel araçlar ve forkliftlerde kullanılan taşınabilir tüpler hariç).

1-2 kg’lık Tüpler

Piknik tüp, LPG‘nin ürün olarak stoklanıp ve taşınmasının en kolay olduğu tüp formudur. Bu nedenle, pikniklerde, açık hava aktivitelerinde çok tercih edilir.

grey

12 kg’lık Tüpler

grey

24 kg’lık Tüpler

Tüketim olarak yüksek miktarlarda LPG ihtiyacı olan iş yerlerinde ve özel endüstriyel proseslerde, çoğunlukla 24 kg’lık ticari tüp kullanılır. Yüksek kapasiteli bu tüp, iş yerlerine daha uzun süre kullanım olanağı ve stoklama rahatlığı sağlar.

grey

45 kg’lık Tüpler

grey

5. LPG TÜPLERİNİN TAŞIDIĞI RİSKLER

LPG renksiz, kokusuz, yanıcı ve parlayıcı gazdır. Havadan ağırdır. Kanallarda, borularda ve alt katlarda birikir. Yangın ve patlama tehlikesi vardır. Tüm tutuşma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Öte yandan, LPG zehirsiz bir gazdır. LPG’nin, içerdiği propan ve bütanın solunmasının insan vücudu üzerinde zehirleyici etkisi yoktur. LPG’nin zehirli olduğu toplum arasında yaygın olan yanlış bir inanıştır. LPG kaçağı sonucunda meydana gelen ölümler LPG’nin zehirli olmasından değil, havadan ağır olması sebebiyle ortamdaki oksijen miktarını azaltmasından kaynaklanmaktadır. LPG, uzun süre teneffüs edilmesi halinde ağızda ve boğazda yanma, öksürme, mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, kusma, fenalık hissi, yüz kızarması, gözyaşı ve burun akmasına sebep olacağından LPG teneffüsünden kaçınılmalıdır. Diğer taraftan, sıvı LPG kaçakları cilt ve göze temas ederse, soğuk yanıklarına neden olabilir.

LPG’nin yanması sonucunda ortaya çıkan CO (karbonmonoksit) gibi zehirli gazlar, CO2 (karbondioksit) gibi boğucu gazlardan dolayı ortamın havalandırılmasına ve baca kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. LPG’nin patlaması için bu gazın hava içinde hacimce en az %2, en çok %9 sınırları dâhilinde karışmış olması gereklidir. Bu sınırların altında ve üstünde patlama olayı gerçekleşmez.