Pamuk Hasat Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, pamuk bitkisinin tarladan otomasyonla toplanması, pamuk hasat ünitesi ile pamuk tarlasından tohumun, pamuğun toplanması ve soyulması ile pamuk tohumunun gerekiyorsa temizlenmesi, işlenmesi, bir sepete taşınması ve hasat artığının toprağa bırakılması işlemleri yapan makinaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Tarım sektöründe pamuk hasadı için son yıllarda yaygın olarak makine kullanılmaktadır. Makinalar, eğitim almış bir operatör ya da traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel şartları,
 • TS EN ISO 4254-7 Tarım Makinaları – Güvenlik – Bölüm 7: Biçerdöverler, Kaba Yem Hasat Makinaları ve Pamuk Hasat Makinaları,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirme Ve
  Risk Azaltma, yönetmelikleri ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. PAMUK HASAT MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Pamuk hasat makinası pamuk bitkisinin tarladan otomasyonla toplanmasına yarayan bir makinadır. 1920’lerde icat edilmesine rağmen 1950’lere kadar yaygınlaşamamıştır. İlk pamuk hasat makinaları tek sıralı olmalarına rağmen o dönemlerde yine de yaklaşık 40 işçinin elle toplayabildiği miktarda pamuk toplayabilmekteydiler. Günümüzde kendi yürür 4, 5 ve hatta 6 sıralı pamuk hasat makinaları bulunmaktadır. Traktörle çekilen ve kendi yürür çeşitleri bulunmaktadır. Pamuk hasat ünitesi ile pamuk tarlasından tohumun, pamuğun toplanması ve soyulması ile pamuk tohumunun gerekiyorsa temizlenmesi, işlenmesi bir sepete taşınması ve hasat artığının toprağa bırakılması işlemleri yapılmaktadır.

Pamuk hasat ünitesi: Pamuk hasat makinasının pamuk tarlasında tohumun, pamuğun toplanması ve soyulması işlemlerinin yapıldığı mekanizmadır.

Pamuk hasat makinası: Pamuk tohumunun gerekiyorsa temizlenmesi, işlenmesi ve bir sepete taşınması ve hasat artığının toprağa bırakılması işlemlerinin yapıldığı makinedir.

Yönlendirme sistemi: Hasat işlemi sırasında makina istikametini kontrol eden sistemdir.

Sıkıştırma cihazı: Hareketli pamuk hasat makinası üzerinde hasat edilen malzemenin sıkıştırılması için kullanılan elemanlardır.

Sepet: Hasat edilen pamuk malzemesinin alınması, tutulması, sıkıştırılması ve boşaltılması için kullanılan konteynerdir.

Temizleyici: Hareketli pamuk hasat makinası üzerinde, çöplerin hasat edilen pamuk malzemesinden ayrılmasında kullanılan cihazdır.

Başlık: Ürünün toplanması, kesilmesi için pamuk hasat makinasının parçasını kapsayan mekanizmadır.

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Bitişik kumandalarda istem dışı işlem olmasından kaynaklanan makaslama ve sürtünme tehlikeleri
 • Motorun yetkisiz çalıştırılmasından kaynaklanan tehlikeler
 • Kabin ve platformlara binme amacıyla hareketli parçaların basamak ve merdiven gibi kullanılmasından kaynaklanan makaslama, darbe ve sürtünme tehlikeleri
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından doğacak tehlikeler
 • Operatör platformları düz ve kaymayı önleyici bir yüzeye sahip olmamasından doğabilecek tehlikeler
 • Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirmek üzere operatörün makinanın yükselen parçası altında çalışması gerekli olduğu zaman, makine, istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Taşıma genişliğini ve/veya yüksekliğini azaltmak için katlama elemanları mekanik veya diğer yollarla çalışan (örneğin, hidrolik) taşıma konumunda doğabilecek tehlikeler
 • Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı römork veya makinalar, zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Tambur ve parmakların muayene ve yağlaması için tambur dönüşü denetlenememesinden kaynaklanan makaslama, kesme, kopma ve dolanma tehlikeleri
 • Sepetin yükseltilmiş konumunda istem dışı indirilmesinden kaynaklanan makaslama, kesme, kopma ve dolanma tehlikeleri
 • Otomatik modda çalışan makinalar, çalışma devri istenmeden durduğunda veya kesildiğinde otomatik olarak kendi kendini güvenli duruma getirmemesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Elektrik kabloları, potansiyel olarak aşındırıcı yüzeylerle temas etmesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanlar çalışma sırasında kopma durumunda doğabilecek tehlikeler

Elektriksel Tehlikeler

 • Tahrik yönlendirici elektrikle çalışan bir cihaz ise besleme uçları dâhil devreler istenmeyen kısa devrelere karşı korunmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Elektrik kabloları, potansiyel olarak aşındırıcı yüzeylerle temas ya da egzoz sistemi, hareketli parçalar veya keskin kenarlarla temas etmesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Makina herhangi çalışma modunda iken enerji nakil hatlarıyla olası bir temas durumunda doğabilecek tehlikeler

Termal Tehlikeler

 • Makina yağı, hidrolik sıvılar ve soğutuculardan kaynaklanan tehlikeler
 • Koltuk kaplaması, duvar, zemin ve başlık kaplamaları gibi kabin iç malzemesi yanma tehlikeleri
 • Makinanın normal işletimi sırasında operatör tarafından erişilebilen sıcak yüzeylerle temastan kaynaklanan tehlikeler

Gürültü Tehlikeleri

 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri

grey