Attestation of Compliance Belgesi

Attestation of Compliance Belgesi

Attestation of Compliance uygunluk değerlendirme beyannamesidir. Attestation of Compliance ile müşterilerin güvenilir ve ölçeklenebilir ortamlar oluşturmasına, dağıtmasına ve korumasına olanak sağlayan belgedir. Bu belge ile firmalar altyapının ve sistemlerin geliştirilmesi, dağıtımı, yapılandırılması ve yönetimi için gereklidir.

Femko’nun, Attestation of Compliance yani Uygunluk değerlendirmesi kapsamında çeşitli muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar standardı çerçevesinde sunacağı muayene ve uygunluk değerlendirme, onaylanmış kuruluş hizmetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile ilgili taahhütlerini tam olarak yerine getireceğini, coğrafi konumunun, büyüklüğünün bağlı olduğu her kişi, kuruluş, dernek, ideolojik yapısına ve düşüncesine bakılmaksızın hizmet sunacağını taahhüt eder.

Kişi veya kurumun baskısı altında kalmadan ve çıkarını gözetmeden, tamamen objektif delillere dayalı mesleki ve etik değerlerden taviz vermeden TS EN ISO / IEC 17020 ve TS EN IS / IEC 17065 standardındaki kapsamlarda yer alan tüm muayene, uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluş kapsamındaki faaliyetlerle ilgili akreditasyon kurallarına ve yasal mevzuatlara bağlı kalacağını da taahhüt eder. Bu şartlar dahilinde TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluşun asgari kriterlerini karşılayan şirketimiz Femko, bütün bunların güvenceye alındığını, gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi ile taahhüt eder.

Attestation of Compliance yani uygunluk değerlendirme denetimi, Femko’nun muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olmasının verdiği güçle tüm çalışanlarıyla tarafsız, bağımsız ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak çalışır ve bu denetimi titizlikle yapar. Belgelendirme işlemlerinde müşterilerimizin de memnuniyetini en üst seviyede karşılayarak firmamızın kalitesinden ve hedeflerinden ödün vermeden, müşterileri arasında ayrımcılık yapmadan, tüm faaliyetlerini ilkeleri dahilinde gerçekleştirmeyi kalite politikası edinmiştir.