Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Pergel vinçler kapalı alanlar da, taşıma, yükleme ve buna benzer işlerde kullanılmak üzere imal edilen bir vinç türüdür. Bu vinçlerin en büyük özelliği montaj edildikleri kolon etrafına 180, 270 ve 360 derecelik hareket yapma kabiliyetine sahiptir.

Pergel Vinç Nedir?

Pergel vinç genellikle tavan vinci montajının mümkün olmadığı yerlerde kullanılır. Sabit bir zemine sabitlenen boru üzerinde zemine paralel bir profil ile sabitlenir. Profil üzerine üzerine sabitlenen vinç mekanik ve elektrikli caraskal monoray vinç monte edilir ve Caraskalın hareket ettiği alan boyunca yük taşıma işlemi yapılır.

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

Gözle Kontrol Deneyi: Kaldırma aracında mekanizmalar, elektrik ve hidrolik donanım, emniyet tertibatları, frenler, kumandalar, aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri, kanca veya diğer yük kaldırma donanımları ve bunların bağlantıları dahil tüm hayati önem taşıyan bileşenlerin teknik özelliklerine ve/veya şartlarına uyum için kontrol edilmesidir.

Yük Kaldırma Deneyi: Yük kaldırma deneyleri üç şekilde yapılır. Bunlar; statik deneyler, dinamik deneyler, kararlılık deneyleri.

Pergel Vinç İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Pergel Vinç Periyodik Kontrol: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek 3. Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Femko pergel vinç periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.