Ev Tipi Buhar Makinesi (Hava Nemlendirici Makinesi) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Ev tipi buhar makinesi, suyu ısıtarak buhar haline getiren cihazdır. Bu rehber, beyan gerilimi, tek fazlı cihazlar için 250 Volttan ve diğer cihazlar için 480 Volttan daha yüksek olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli nemlendiricilerin güvenliği ile ilgili kuralları kapsar.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal edilerek piyasaya arz edilen ev tipi buhar makinelerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) (2006/95/AT),
  4. TS EN 60335-2-98 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-98: Nemlendiriciler için özel kurallar kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Buharlaşma prensibine göre çalışan nemlendiriciler, suyu buhar olana kadar ısıtır ve odanın havasını bu buhar ile nemlendirir. İşlevine göre 2 tip buhar makinesi vardır:

  1. Sıcak nemlendirme makinesi: Bunlar genelde suya batan iki grafit elektroda doğrudan şebeke cereyanının verilmesiyle çalışır.
  2. Soğuk nemlendirme makinesi: Bunlar buhar üretmezler. Su haznesinde ne varsa bir elektromekanik eleman vasıtasıyla minik darbeler üreterek havaya saçarlar.

Ürün Tip ve Modelleri:

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihazın yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşumuna sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
  • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilmemesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
  • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi doğurması.