Yayalar için Motor Tahrikli Kapı Sistemleri – CE Belgesi

Yayalar için Motor Tahrikli Kapı Sistemleri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; yaya geçişine uygun dış ve iç hazır kapılardan elektromekanik, elektrohidrolik veya pnömatik güçle çalıştırılabilen dengeli ve yatay olarak hareket eden kanatlı katlanır hazır kapılar dahil olmak üzere, sürmeli, salınımlı (kanatlı) ve döner dış ve iç hazır kapıların güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

 • Düşey olarak hareket eden kapılara,
 • Asansörlerdeki kapılara,
 • Taşıtlardaki kapılara,
 • Ana amaçları taşıtlarla ilgili trafik (araç trafiği) veya ticari malların girişi olan güçle çalıştırılan kapılara veya geçitlere,
 • Sanayi süreçlerinde kullanılan kapılara,
 • Bölme duvarlara,
 • Halkın erişimi dışındaki duvarlara (vinç portalı tel örgüsü),
 • Trafik bariyerlerine,
 • Turnikelere,
 • Platform kapılarına uygulanmaz.

II. AMAÇ:

 • Kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 16005 Güçle Çalıştırılan Yaya Geçişine Uygun Hazır Kapılar – Kullanımda Güvenlik – Kurallar ve Deney Yöntemleri
 • Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. GÜÇLE ÇALIŞTIRILAN YAYA GEÇİŞİNE UYGUN KAPILAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Sadece yayaların geçişini sağlamak amacıyla manuel veya depolanmış mekanik enerji yerine harici bir enerji beslemesi (örneğin, elektrikli besleme) ile en az bir yönde hareket ettirilen bir veya daha fazla kanatlı hazır kapı sistemleridir. Bu kapılar tahrik sistemi, kanatlar, koruyucu tertibatlar ve güvenli işletim için gerekli olan diğer bileşenlerden oluşmaktadır.

Güçle Çalıştırılan Yaya Geçişine Uygun Kapı Çeşitleri

 • Döner hazır kapı
 • Dengeli hazır kapı
 • Salınımlı hazır kapı
 • Katlanır hazır kapı
 • Sürmeli (kayar) hazır kapı
 • Düşük enerjili güçle çalıştırılan hazır kapı

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Koruyuculardan kaynaklanan riskler
 • Dinamik kuvvetler nedeniyle sıkışma yüzünden oluşabilecek yaralanmalar
 • Uygun olmayan ekipman kullanımı nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar
 • Makinanın hareketli parçalarından kaynaklanan darbe ve kırma riskleri
 • Makinada kullanılan kapı kanadı sınırlamasından kaynaklanan riskler

2. Termal Tehlikeler:

 • Kapı süpürme alanının yeterince aydınlatılmamasından kaynaklanan riskler

3. Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik tahrik ünitesinden dolayı oluşabilecek riskler
 • Elektro duyarlı koruyucu donanım arızalarından oluşan riskler
 • Yalıtımdan kaynaklı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden ve prizden dolayı elektrik çarpma ihtimali

4. Gürültü tehlikesi

 • Yüksek Lwa gibi gürültü emisyon değerleri