Avuç içi Taşlama Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Giriş

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler -Güvenlik – Bölüm 1: Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-3 Elektrik Motoruyla Çalıştırılan El Aletleri-Güvenlik–Bölüm 2-3:Öğütücüler, Disk Tipi Zımparalar Ve Parlatıcılar İçin Özel Kurallar yönetmeliklerine ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Görevi:

Avuç taşlama makinası, adından da anlaşılacağı gibi küçük boyutlu taşlama işlemlerinde kullanılan bir alettir. Uç kısmına takılan spiral bir zımpara taşı yardımıyla, küçük kaynak çapaklarının alınmasında, küçük profillerin kesilmesinde ve sanayide daha birçok işyerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapısı ve Çalışması:

Avuç taşlama aletinin elektrik enerjisiyle çalışanları vardır. Elektrik enerjisiyle çalışan bir elektrik motoru, taş milini döndürür. Mile takılacak taş, kesme veya taşlama amaçlarıyla kullanılabilir. Avuç taşlama aletiyle çalışırken parçadan kopan çapak ve oluşan kıvılcımları yönlendirmek için taş çevresine koruyucu kapak takılır.

Kullanıldığı Yerler:

Sanayide birçok işletmede, özellikle oto kaportacılıkta ve metal işlerinde kullanılırlar. Demir doğrama işleri ve korkuluk yapılan atölyelerde yaygın kullanım alanına sahiptirler.

Taşlama Taşları:

Taşlama makinalarında kullanılan taşlar taşlama işlemi çeşidine uygun olarak seçilmelidir. Aşındırıcı taneler (%54) ve bu taneleri bir arada tutmayı sağlayan birleştirme elemanlarının (%26)bir araya getirilmesi ile oluşturulan taşlama taşlarının fiziksel modeli aşağıda resimlenmiştir.

Taşın gözeneklerinin dolması veya aşındırıcı tanelerin tas bünyesinden kopmayıp aşınması sonucu talaş kaldıramaz hale gelmesine körlenme denir. Tasa yeniden talaş kaldırabilme özelliğinin kazandırılması için bileme işleminin yapılması gerekir.

 • Silindirik zımpara taşları: Silindirik ve düzlem yüzey taslama işlemlerinde kullanılır.
 • Alet bileme taşları: Freze bıçakları, raybalar, kılavuzlar, matkap uçları vb. kesici takımların bilenmesinde kullanılır. Hem tek yüzeyden hem de çift yüzeyden taşlama yapabilen taşlardır.
 • Profil zımpara taşları: Belirli bir geometrinin taşlanma işlemi için tasarlanmış zımpara taşlarıdır. Bu taslar kullanıcı tarafından uygun profilde sık sık bilenir veya düzeltilir.
 • Saplı zımpara taşları: Bu tür zımpara taslarının bağlanması için taş gövdesine çelik saplar yerleştirilmiştir. Daha çok kalıp atölyelerinde ve hacim kalıplarının taşlanması işleminde kullanılır. Bu tur taslar el taslama makinelerinde de kullanılmaktadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri